TOTALENTREPRISE - PROSJEKTER

Stokkøya sjøsenter

Stokkøya sjøsenter favner bredt fra å revitalisere lokalmiljøet gjennom en djerv landskapstilpasning...

NVE-bygget / Middelthunsgate 29

Det delvis fredede NVE-bygget fra 1964 har gjennomgått en total rehabilitering. Resultatet er et ele...

Åsveien skole

Gjennom en god planleggingsprosess og tett dialog mellom byggherre, prosjekterende og totalentrepren...

Heistad skole

Heistad skole er den første passivhusskolen i Grenland og rommer en barneskole med 400 elever, samt ...

Ranheimsveien 149

Trondheim kommune har realisert et bofellesskap for personer med heldøgns pleie- og omsorgsbehov. Pr...

Dønski BMS

Bærum kommune skal bygge nytt sykehjem på Dønski. Sykehjemmet skal ha passivhusstandard og er et pi...

Fredrik Selmers vei 4

Fredrik Selmers vei 4 er et eksempel på at rehabilitering lønner seg, også i et klimaperspektiv. Byg...

Lislebyhallen

Lislebyhallen er et pilotprosjekt i Framtidens Bygg med målsetning om halvering av CO2 avtrykket i f...

Sparebank 1 SMN

Allerede i arkitektkonkurransen vektla arkitekten helhetlig miljøvennlig tankegang og et fremtidsret...

Vinkelbygget

Det er bygget nytt kontorbygg i fire etasjer med standard som passivhus i Tønsberg, der bergvarmepum...

Kokstadvegen 23 - Aibelbygget

I Kokstad/Bergen skal det utvikles et fleksibelt og fremtidsrettet kontorbygg for 1250 arbeidsplasse...

Miljøhuset GK

Da inneklimaleverandøren GK skulle ha nytt kontorbygg, valgte de av kostnadsmessige årsaker å bygge ...

Passiv på Rosenborg

Passiv på Rosenborg er en enebolig som er bygd som passivhus sentralt i Trondheim. Eneboligen ligger...

Passivhuset Løvset

Gauldal bygg oppfører en enebolig som passivhus på Løvset i Melhus kommune. Eneboligen brukes som de...

Geilo Kulturkyrkje

Geilo kulturkyrkje er sprunget ut fra idéen om møtet mellom himmel og jord, Gud og menneske. Her nyt...

Hadeland videregående skole

På Hadeland ble det i 2012 åpnet ny videregående skole utviklet for sambruk av arealer, med bibliote...

"Kosekroken" hytte

Ved Bagn i Valdres er det bygget en liten og arealeffektiv hytte på 49,5 m2. Hytta er bygget av milj...

Siljustølparken

I Siljustølparken planlegges fire tomannsboliger med fokus på tre i alle deler av prosjektet. Husene...

Bjørnsletta skole

Bjørnsletta skole ligger sentralt ved Åsjordet T-banestasjon i Oslo og er Oslos første passivhussko...

Frydenhaug skole

Solfangeranlegg og borebrønner med sesonglagring reduserer behovet for levert energi til nær null. S...

NSB Kompetansesenter

Kompetansesenteret er første byggetrinn av et nytt Campusområde sentralt i Drammen. Fasaden med beve...

Fagerenga Trias

Fagerenga Trias I består av to lavenergibygg med i alt 75 leiligheter i Fagerenga boligområde, belig...

Sluppenveien 17A

Sluppenveien 17A er første byggetrinn i en serie av nye bygg som man ønsker å realisere i Sluppen Næ...

Visund - nytt administrasjonsbygg for FLO

Det nye administrasjonsbygget til FLO på Haakonsvern er beregnet til å spare 95% av driftsenergien i...

Grensesvingen 7

Grensesvingen 7 viser at det er mulig å rehabilitere eldre bygninger til kontorlokaler med høye klim...

Idrettsparken boliger

Prosjektet ble gjennomført som et utviklingsprosjekt for økt bruk av massivtre i boliger, i regi av ...

Woody35

Woody 35 er den første prototypen i et arkitekttegnet hyttekonsept som består av en liten familiehyt...

2020 park - Bygg 1

På en gammel bryggeritomt på Forus sør for Stavanger står det første byggetrinnet av en ny miljøvenn...

Landskapsanlegg på Kirkenes skoler

Tett samarbeid mellom arkitekt, landskapsarkitekt, entreprenør og brukere tidlig i prosessen med nye...

Gjerdrum ungdomsskole

Gjerdrum ungdomsskole mottok i 2010 Statens byggeskikkpris. I begrunnelsen ble det fremhevet at bygn...

Knarvik barnehage

Knarvik barnehage er tilpasset det omkringliggende landskap samtidig som bevegelsen i og rundt bygni...

REMA 1000 Kroppanmarka

Rema 1000, Kroppanmarka i Trondheim åpnet 15 august 2013. Den nye forretningen fungerer som et forbi...

Brinken terrasse

Brinken terrasse er et interessant boligprosjekt i norsk sammenheng med individuelt tilpassede leili...

Verdalsøra barne- og ungdomsskole

Verdalsøra barne- og ungdomsskole er utviklet som en del av kommunes satsning innen universell utfor...

Nye Heimdal videregående skole

Nye Heimdal videregående skole er under planlegging i bydelen Saupstad sør for Trondheim sentrum. Sø...

Moholt 50|50

Moholt 50|50 er et ambisiøst bydelsprosjekt. Her vil både studenter, naboer og besøkende kunne opple...

Ny Sentrumsbarnehage

Sarpsborg kommune er i gang med å utvikle en ny barnehage med pedagogisk profil. Byggets sentrale be...

Stjernehus Borettslag - oppgradering

«Sørlandets kaldeste borettslag» har gjennomført rehabilitering og energieffektivisering av et 11 et...

Powerhouse Kjørbo

Powerhouse Kjørbo er verdens første rehabiliterte kontorbygg som produserer mer energi enn det bruke...

Nardo skole og barnehage

Nardo skole og barnehage er bygget med trematerialer både i bærekonstruksjoner, utvendig kledning og...

Nord-Østerdal videregående skole

Med sin plassering i det tradisjonsrike trefylket Hedmark, har en utstrakt bruk av tre både i konstr...

Tre Taarn - Rundeskogen

Tre Taarn er et boligprosjekt i Sandnes utformet med en kompakt og stedstilpasset form, hvor fokuset...

Bok & Blueshuset

Bok & Blueshuset i Notodden er plassert i byens gamle industriområde og samler flere av byens kultur...

Grønneviksøren Studentboliger

SiB’s studentboliger rett utenfor Bergen sentrum er et eksempel på et spennende og modig modulbygger...

Sandstuveien 68

Med dette kontorbygget har Lund Hagem Arkitekter latt bygningens konkrete arkitektur fange opp prosj...

Deichman Bjørvika

Med sin sentrale plassering i Bjørvika er det nye biblioteket blitt et signalbygg og et pulserende k...

Fornebu S

Nye Fornebu S er det første kjøpesentret i verden som har oppnådd miljøklassifiseringen BREEAM-NOR O...

Tangenten

Nesoddens nye kommunesenter er en passivhusklassifisert bygningstruktur som på drøyt 11.000 kvadratm...

Stenbråtlia

I Stenbråtlia på Mortensrud i Oslo er det høsten 2014 ferdigstilt et byggefelt med 34 boliger, alle ...

Brynseng skole

Brynseng skole er bygd med en solcellefasade på 1046 m² og er Oslos første nær-nullenergiskole (nNE...

Munkedamsveien 62

På Filipstad i Oslo, mellom jernbanelinjene og hageanlegget som omkranser den gamle boligen for NSBs...

Nye Mesterfjellet skole

På Mesterfjellet skole har arkitekten prøvd å kombinere nåtidig pedagogikk, lavt energiforbruk og et...

Sørenga Sjøbad

Oslo har fått et nytt sjøbad med badestrand og store rekreasjonsarealer på en flytende park helt ytt...

Vannkanten

Boliganlegget Vannkanten ligger på Siriskjær, aller ytterst på Stavangers havnefront, med 180 grader...

Studentboliger Sørhauggata

Med kompakt bygningskropp i massivtre, og arealeffektive hybler, er studentboligene i Sørhauggata i ...

Christian Krohgs gate 39

I Christian Krohgs gate 39 er en vanskelig tomt utnyttet på en god måte, med smale bygningsvolum, my...

Garderobehus Solvik

Ytterst på Malmøya, i naturskjønne omgivelser, ligger Solvik Camping. Et nytt servicebygg er omtenks...

Nye Kringsjå studentboliger

Kringsjå studentby utvides. Første byggetrinn ble ferdigstilt våren 2018 og består av to bygg i nær ...

Fyrstikkbakken 14

Fyrstikkbakken 14 er en del av Hovinbyutbyggingen. Her skal det utvikles et klimavennlig boligprosj...

Kuben — Aust-Agder museum og arkiv

Kuben — Aust-Agder museum og arkiv er et resultat av en 1.premie i en invitert plan- og designkonkur...

Avinor Oslo lufthavn - T2

Utvidelsen av Oslo lufthavn Gardermoen representerer en videreutvikling av norsk byggeskikk, med uts...

Abels Hus

Abels Hus er et kontorbygg med fleksible løsninger som tåler ombygging over tid ved bruk av prefabri...

Zander Kaaes gate 7, Bergen stasjon Østsiden

På en lang og smal tomt mellom Bergen jernbanestasjon og Zander Kaaes gate er det oppført et kontorb...

Veritas 3

Målsettingen for Veritas 3 var å skape et funksjonelt, miljøvennelig og økonomisk fornuftig nybygg m...

Jonsvollskvartalet

På en relativt komplisert tomt i Bergen sentrum står ett finansbygg med fokus på arbeidsplasser med ...

Eikeli videregående skole

Eikeli videregående skole utvides med ny klimavennlig idrettshall og skolerom - et plusshus med inno...

Media City Bergen

Skandinavias første medieklynge forener miljøambisjoner med arkitektoniske ambisjoner i transformasj...

Arkivenes Hus

Et kultur- og forskningssenter i Innovasjonspark Stavanger sertifisert med BREEAM-NOR Excellent for ...

Stovnertårnet

Universelt utformet vandring blant tretoppene på Stovner i Oslo

Spetalen skole

Spetalen skole er en ny barneskole på Saltnes i Råde. Skolen består av en ombygging av eksisterende ...

Kongsgårdmoen skole

Kongsgårdmoen barneskole viser at passivhus kan ha en kompleks form, varierte rom og gode materialkv...

Hegg skole og kulturscene

Hegg skole i Lier er et prosjekt som viser at store ambisjoner om arkitektur, miljø og byutvikling f...

Justvik skole

Passivhusskole med plass til 260 elever. Skolen er et OPS-prosjekt. (Offentlig-privat samarbeid). De...

Powerhouse skole i Drøbak

Drøbak Montessori Ungdomsskole er det første skolebygget, og det første nybygget, som oppfyller Powe...

Skage barnehage

Landets første svanemerkede barnehage i Overhalla i Nord-Trøndelag, produserer egen strøm, har lavt ...

Bråtenallèen barnehage

Et av Norges mest moderne og miljøvennlige bygg. Plusshusbarnehage med solceller på tak og to vegger...

Familieboliger Kringsjå studentby

Kringsjå studentby har fått 82 nye familieboliger. Her videreføres de gode erfaringene med massivtre...

Hollenderkvartalet

Norges første BREEAM-NOR sertifiserte boligprosjekt/leilighetsbygg.

Ruseløkka skole

Ombruk av gamle bygningsmaterialer, og design av bygget for ombruk. Integrerte solceller i fasaden o...

Klimahuset

Klimahuset er et nytt utstillingsbygg ved Naturhistorisk museum i Botanisk have på Tøyen i Oslo som ...

Boliger på Korpåsen

Nær-nullenergiboliger med forenklede ventilasjonsløsninger og innovative trebaserte løsninger i kons...

Kristian Augusts gate 23

50 prosent av materialer og bygningsdeler skal ombrukes eller være ombrukbare når Kristian Augusts g...

Oksenøya senter

Barnehage, barneskole og bo- og behandlingssenter på Fornebu.