Illustrasjon fra utkastet «Tre hus og et langbord» forfattet av Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Karres+Brands Landscape Architecture, Dipl.-Ing. Florian Kosche. Illustrasjon: /pɪks/ Nikola Nikolic

«Tre hus og et langbord» vant på Nytorget

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 29.01.2019
Utkastet «Tre hus og et langbord» forfattet av Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Karres+Brands Landscape Architecture, Dipl.-Ing. Florian Kosche, vant begrenset plan- og designkonkurransen om Nytorget, Stavanger. Les mer i Norske Arkitektkonkurranser (NAK) 501.

Vinneren av arkitektkonkurransen ble offentliggjort på et større utendørsarrangement, Nytorgfest, lørdag 26.01.2019.

Skjermbilde_03

Faksmile fra Rogalandavis.no. Foto: Tone Helene Oskarsen

 

Juryen sier følgende om vinnerutkastet:

Prosjekt «Tre hus og et langbord» blir av juryen ansett som det beste utgangspunktet for å skape et godt prosjekt på Nytorget og kåres derfor som konkurransens vinner. «Tre hus og et langbord» kåres som konkurransens vinner bl.a for sin klare tanke om et veldefinert og avgrenset byrom. Byformen og hovedgrep skaper overbevisende forbindelser til byen rundt seg og knytter Nytorget sammen med den gamle bykjernen og sentrumshalvøya, på en overbevisende måte. Juryen tror dette vil virke positivt for både livet på Nytorget, men også for Stavanger sentrum som vil få et etterlengtet nytt og grønt byrom. Grepet vil kunne skape en ny bevissthet om torget og også bidra til å knytte sentrum nærmere Stavanger øst. «Tre hus og et langbord» har et grep som konsentrerer energien inn mot et samlet Nytorg, noe juryen mener er viktig for å kunne lykkes med å skape byliv på plassen. Den klare avgrensningen av torget gir gode muligheter for oppstart av opprusting av de største delene av torget, og utvikling av østenden kan Hovedgrepet i forslaget er en innramming av Nytorgets form gjennom bevaring av mur og trær, en streng byggelinje i sør, og langstrakte grønne aktivitets- og parkrom på både øvre og nedre plan. Bebyggelsen har en stedstilpasset volumoppbygging med lave byggehøyder.

Kort om arkitektkonkurransen:

Nytorget er et av Stavangers sentrale torg. Torget fungerer tilfredsstillende som markedsplass på lørdagene og ved spesielle arrangementer, men til daglig er det okkupert av biler og nesten folketomt. Kommunen ønsker å forbedre områdets kvaliteter, styrke Nytorget og tilrettelegge for en helhetlig utvikling. Nytorget skal igjen bli et attraktivt og levende torg for byens befolkning. Konkurranseforslagene skal både vise mulighetene torget har som attraktivt byrom, og i tillegg vise muligheter for utbyggingsarealene sør for torget. På Nytorget ønsker vi å skape et attraktivt byrom. Vi vektlegger realisme og gjennomførbarhet i prosjektet, og et torg som tilrettelegger for synergier mellom ute og inne. Hva skal til for at Nytorget sammen med virksomhetene rundt kan bli et attraktivt og levende byrom?

Skjermbilde_05
Illustrasjon fra utkastet «Tre hus og et langbord» forfattet av Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Karres+Brands Landscape Architecture, Dipl.-Ing. Florian Kosche.

Stavanger Utvikling mottok 25 søknader til prekvalifiseringen og følgende tre team ble valgt ut av en utvelgelseskommite:

 • Space Group Company, Lendager Group, NATOWA, Gullik
 • Gulliksen landskapsarkitekter, State of Place, Ghilardi Hellsten Arkitekter, Karres Brands Landscape, Architecture, Dipl.-Ing. Florian Kosche
 • Rambøll, SAAHA

 

De innleverte utkastene er bedømt av en jury med følgende sammensetning:

 • John Peter Hernes, Styreleder i Stavanger utvikling KF, Juryens leder
 • Kari Nessa Nordtun, Styremedlem i Stavanger utvikling KF
 • Torgeir E. Sørensen, Leder for Park og vei, landskapsarkitekt, MNLA, Stavanger kommune
 • Anne S. Skare, Tidl. byplansjef, siv. arkitekt, MNAL, Stavanger kommune
 • Grete Kvinnesland, Prosjektutvikler, siv. arkitekt MNAL, Stavanger utvikling KF
 • Dag Christer Øverland, Utviklingssjef Entra
 • Trond Eltervaag Hansen, Martinique, representant fra området.
 • Rainer Stange, Landskapsarkitekt MNLA og professor, oppnevnt av Norske landskapsarkitekters forening (NLA)
 • Maria Molden, Sivilarkitekt MNAL. Byarkitekt i Bergen, oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund (NAL).

Juryens sekretær var konkurranseleder i NAL/sivilarkitekt MNAL Gisle Nataas.


Les hele juryens uttalelse i publikasjonen Norske Arkitektkonkurranser (NAK) nr. 501

Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Stavanger Utvikling/Stavanger kommune.

 Skjermbilde_02