Eksisterende Vennesla kirke. Foto: Jan-Tore Egge / Creative Commons (Wikipedia).

Tre team valgt til å tegne nye Vennesla Kirke

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 13.03.2019
Utvelgelseskomiteen er nå ferdig med sin evaluering og tre team er blitt invitert til å delta i plan og designkonkurransen om nye Vennesla kirke.

I tildelingsbrevet skriver de:
«Utvelgelseskomiteen vurderer at søknadene representerer et stort spenn både i firmastørrelse og erfaringer. Et stort antall av søkerne har erfaring og referanser som er både relevant og av høy arkitektonisk kvalitet.  Mange av oppgaveforståelsene beskriver en metodisk tilnærming til oppgaven som vitner om både stor innsikt og innlevelse i oppgaven.  Det er mange av søkerne som etter komiteens vurdering, kunne ha bidratt til å belyse oppgaven på en svært god måte. Komiteen har valgt de følgende tre arkitektkontor/team til konkurransen:

  • Reiulf Ramstad Arkitekter
  • Link arkitektur
  • MDH Arkitekter og OOPEAA  

Det kom inn totalt 29 søkere. Alle har levert innen fristen. Flertallet av søknadene kommer fra Norge, men det er også representanter for andre land også utenfor Norden.  Komiteens mandat har vært å velge ut tre arkitektkontorer/team som så vil bli invitert til å gi forslag til selve konkurransen.

Utvelgelseskriterier for prekvalifiseringen var følgende:

  • Kontorets erfaring fra oppdrag eller konkurranser med relevant overføringsverdi i forhold til dette prosjektet.
  • Oppgaveforståelse basert på en kortfattet beskrivelse av metodiske tilnærming til denne typen prosjekt.

Utvelgelseskomiteen for prekvalifiseringen bestod av:

  • Gudmund Sagen, leder av Ressursgruppa – Ny kirke i Vennesla
  • Egil Lunden, fagperson i Ressursgruppa
  • Aslak Wegge, oppnevnt fra kommunens administrasjon til Ressursgruppa
  • Svenn Jørgen Sørensen,  kirkeverge / sekretær for Ressursgruppa
  • Erik Sandsmark sivilarkitekt MNAL, oppnevnt av NAL

Bakgrunnen for konkurransen er et behov for ny kirke i Vennesla som har vokst frem gjennom mange år. Nåværende Vennesla kirke er for liten til dagens behov. I tillegg ønsker en å samle alle aktiviteter fra menighetshuset og kontorene på samme sted.