Flere søkemuligheter

Tredal skole

  Sist oppdatert 03.11.2011

Grendeskole med hybrid ventilasjon i undervisningsarealene

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2000
  • Arealforbruk: 10,7 m2/pers

Tredal skole er en grendeskole for Sunndalsøra krets i Sunndal kommune. To av skolens paviljonger brant ned i 1998, og HUS arkitekter ble bedt om å tegne et nybygg som skulle inneholde undervisningsrom for 1-7 klasse, bibliotek m.v. og ny administrasjon og personalavdeling.
Skoleområdet er omkranset av høye fjell, og spesielt vindutsatt. Det var ønskelig å gi bygningen et kraftfullt uttrykk som kunne spille opp mot det omkringliggende dramatiske landskapet.
Bygget fremstår som hovedbygget i skoleanlegget og danner et tun sammen med de eksisterende bygningene. Bygget er organisert langs en nord- syd gående trafikklinje, med undervisningsrom knyttet direkte til denne. Undervisningsarealet er delt av byggets storstue og bibliotek, med små klassetrinn på den ene siden og mellomtrinnet på den andre. Rommet formidler kontakten mellom ute og inne og på tvers av tunet. Fire garderobebygg vender mot tunet.
Personal- og administrasjonsavdelingen ligger i forlengelse av undervisningsarealet mot syd, henvendt til skolens hovedadkomst. Bygget er gitt et karakteristisk snitt med pulttak og skråstilt vegg mot tunet. Som et vertikalt element til byggets horisontale utstrekning, er det oppført avtrekkstårn for oppdriftsventilasj

tredal - innemiljø

Ventilasjon av undervisningsarealene er basert på hybrid ventilasjon, en kombinasjon av tradisjonelt anlegg og naturlig ventilasjon, der undervisningsarealene ventileres ved naturlig oppdrift. Luftinntaket er plassert nord for skolegården og tilføres og fordeles under bygget i en tilluftskulvert. Videre fordeles luften i rommene ved diffus lufttilførsel ved gulv/ tilluftsvegg. Klasserommene har overstrømning ut mot fellesrom. Luften trekkes ut gjennom avtrekkstårnet. Det er varmegjenvinning på utgående luft.

tredal - materialer

Det er benyttet hovedsaklig naturnære materialer. Byggets bærende hovedkonstruksjon er rammer av limtre. Utvendig er bygningen kledt med kledt med vestlandspanel av sibirsk lerk, behandlet med jernvitriol. Garderobebyggene er utført i pusset tegl, behandlet med silikatmaling, mens vestre langfasade har en brystning av tørrmurt avhogd naturstein.

tredal - universell

Alle undervisningsareal ligger på ett plan. Tilluftskanal i murt tegl fungerer som ledelinje. Godt inneklima gir gode forhold for miljøhemmede.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 10,7 m2/pers

ENERGI

Energiforbruk: 2002: 210,5 kWh/m2/år
2003: 176,8 kWh/m2/år
(oppvarmet areal - BRA: 2300 m2)
Energikilder: vannbåren varme fra sentral med olje- og el-kjel, elektrisitet

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 16926 kr/m2

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Sunndal kommune
Kommune: Sunndal
Prosjektperiode: 2000
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.