Flere søkemuligheter

Verdens høyeste trehus

Published by: Anders Selstrøm Moe / NAL Last updated 18.08.2016

I 2015 ble Treet i Bergen reist og tok med det ledelsen som verdens høyeste trehus. Huset er 14 etasjer høyt og bygget med en kombinasjon av moduler, limtrekonstruksjoner og massivtre.

Short facts

  • Architect: ARTEC AS
  • Landscapearchitect: Smedsvig Landskapsarkitekter AS
  • Project duration: 2012 - 2015
  • Area: 3780 m2 (oppvarmet BRA)
  • Environmental goal: Energy label A , Passive house standard

Prosjektbeskrivelse

Treet er oppført på en tomt i sjøkanten i Damsgårdssundet i Bergen. BOB (Bergen og Omegn Boligbyggelag) som er byggherre jobber med å utvikle området til en ny og urban bydel, og Treet er et av flere igangsatte prosjekter. Beliggenheten, like i nærheten av Puddefjordsbroen, har gjort det aktuelt å bygge prosjektet som et høyhus på 14 etasjer, mens normalen i Bergen for denne type bygg er seks til åtte etasjer.

Konseptet med modulbyggeri i tre ble bestemt av utbygger, og var et premiss som arkitektene jobbet ut i fra. Det ble tidlig utviklet seks ulike konsepter. Mot slutten av prosessen sto man igjen med to alternativer, som så ble kombinert til konseptet slik det fremstår i dag. Konstruksjonen fungerer som en kjempestor hylleseksjon som det er plassert moduler i. Konseptet er spesielt interessant da man kan gjenbruke prinsippet med fagverkkonstruksjon og innsatte leilighetsmoduler effektivt i punkthus med større fotavtrykk og opp til 20 etasjer. Det baserer seg på en godt kjent og vel utprøvd konstruksjonsteknikk med fagverksløsninger og knutepunktsforbindelser lik de man finner i limtrebruer.

Hovedbæresystemet til det 14 etasjer høye «Treet» i Bergen består av vertikalt stilte limtre-fagverk med plattformdekker i betong i 5., 10. og 14. etasje. Plattformdekkene fungerer som ekstra tyngde i bygget for å hindre det i å svaie for mye i vinden. Limtrekonstruksjonen har forsterkningsetasjer i 5. og 10. etasje som bærer betongdekkene med fire overliggende enkeltetasjer i prefabrikkerte bygningsmoduler og én etasje med moduler som er integrert inne i forsterkningsetasjen. 

Prosessen

”Vi måtte jo ta litt i”

”Under reguleringen av området ved Puddefjordsbroen foreslo arkitekt Geir Brekke å bygget et 15 etasjer bygg. Hensikten var å få et bygg som kunne stå opp mot den massive broen. Bergen kommune aksepterte argumentet, og strakk seg til 10 etasjer. BOB fikk parallelt med dette bistand fra Tre og by til å utrede muligheten for å bygge et høyhus på 10 etasjer i tre. Konklusjonen var at dette lot seg gjøre. BOB foreslo så et 12 etasjers bygg i tre. ”Vi måtte jo ta litt i,” sier Ole Kleppe i BOB. Daværende byråd Lisbeth Iversen syntes dette var spennende, og reguleringsplanen ble vedtatt med et 12 etasjers bygg, fortrinnsvis med bære-konstruksjoner i tre. I samarbeid med Sweco, Artec, Moelven Limtre, Kodumaja og god støtte fra Innovasjon Norge, utviklet BOB så et konsept som viste seg å kunne bygges i 14 etasjer – noe som for øvrig ville bli Verdens Høyeste Trehus. BOB søkte enda en gang om reguleringsendring, og kommunen vedtok at 14 etasjer kunne bygges, forutsatt at bærekonstruksjonen var i tre. Og så gikk BOB i gang med å bygge Treet.” Forteller Ole Kleppe, Bergen og Omegn Boligbyggelag

Alle som kom i kontakt med prosjektet ble umiddelbart ivrige og engasjerte. En bred prosjekteringsgruppe ble satt sammen i et «utviklerteam» som sammen kom fram til løsningene og evaluerte utfordringene som dukket opp underveis. Hovedentreprenørene ble plukket ut på forhånd slik at de kunne være med å utvikle prosjektet gjennom å bidra med detaljert kunnskap om sine produkter og erfaring fra bygging og montering. Dette er en spennende måte å jobbe på som gir gode vilkår for innovasjon og utvikling. Ingen av produktene som er brukt i prosjektet er egentlig nye, det er bare kombinasjonen og måten å sette de sammen på som er ny.

Det er mye som tyder på at tiden var inne for et prosjekt som Treet. Både politikere lokalt, fagfolk og boligmarkedet var åpne og mottok prosjektet med nysgjerrighet og godvilje.

Resultater og anbefalinger

Kompetansen og viljen til å prøve ut nye ting i bransjen er stor. Både teknologien og kunnskapen finnes, det er bare ikke utprøvd enda. Forhåpentligvis får vi enda flere modige byggherrer i fremtiden som er villig til å ta risikoen med det uprøvde og satse.

Byggherren, BOB, og resten av prosjekteringsteamet er stolte av det endelige produktet som blir et godt og robust bygg og ikke minst et landemerke som Bergen kan være stolt av.

Det er lagt mye energi i prosjektering og planlegging av bygge- og sammenstillingsfasen. Prosjektet er komplekst og det er mange elementer som skal settes sammen, noe som krever et høyt presisjonsnivå i flere ledd. Premissene for produksjon, transport og sammenstilling har vært avgjørende for valget av mange av løsningene.

Det har tatt litt ekstra tid å få på plass alle godkjenningene og alle løsningene. Dette har selvfølgelig vært noe fordyrende for prosessen.

AREA AND VOLUME

Area: 3780 m2 (oppvarmet BRA)
Gross area: 7140 m²
Net internal area 5460 m²
Heated area: 3780 m²
Glass/floor area ratio: 20,9 %

ENERGY

Energy label: A
Energy consumption: Netto energibehov: 71 kWh/m2 år. Levert energi: 84 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3700/3701).
Energy sources: Fjern-/nærvarmeanlegg, Elektriske panelovner o.l.
Estimated net energy:
71 kWh/m²/year (passive house)
Estimated energy delivered:
84 kWh/m²/year (passive house)

DYNAMIC ENERGY SIMULATION

ENERGY BUDGET

Room heating: 3 kWh/m²/year
Ventilation heating: 4,5 kWh/m²/year
Domestic hot water: 29,8 kWh/m²/year
Fans: 4,8 kWh/m²/year
Pumps: 0,1 kWh/m²/year
Lighting: 11,4 kWh/m²/year
Technical equipment: 17,5 kWh/m²/year
DELIVERED ENERGY
Direct electricity: 33,8 kWh/m²/year
District heating: 8 kWh/m²/year
Bio fuels: 41,9 kWh/m²/year

BUILDING TECHNICAL

U-value wall: 0,12 (W/m²K)
U-value windows/doors: 0,79 (W/m²K)
Cold-bridge: 0,03 (W/m²K)
Specific Fanpower: 1,5 kW/(m3/s)
Heat recovery efficiency: 81 %

PROJECT DETAILS

Street address: Damsgårdsveien 99
Place: Damsgårdssundet
Municipality: Bergen
Project duration: 2012 - 2015
Status: Completed
Project type: New building / addition , City / local development
Building type (function): Housing area / housing development
Building code: TEK-10
Building category (building code): Housing block
Environmental goal: Passive house standard
Case study project program: Tre og by
Type of competition: Direct commission
Method of procurement: Construction management contract

PROJECT TEAM

Developer / client: Bergen og omegn boligbyggelag (BOB)
Architect: ARTEC AS
Landscapearchitect: Smedsvig Landskapsarkitekter AS
Project management: Bergen og omegn boligbyggelag (BOB)
Universal design: Artec AS
Consultants: Sweco Norge AS (RIB) | Sweco Norge AS (RIV) | Sweco Norge AS (RIE) | Sweco Norge AS (RIBfy) | Sweco Norge AS (RIBr) | Sweco Norge AS (RIA)
Main contractor: Kodumaja AS (Estland) | Moelven Limtre AS
Sub contractors: Stora Enso building and living
Important ecoproducts: Moelven Limtre AS (leverandør limtrekonstruksjoner), Kodumaja AS (leverandør byggemoduler)
Drawings may contain errors and may not be in accordance with local law or building code. Drawings are copyrighted and for inspiration purposes only. National Association of Norwegian Architects is not responsible for any damage og loss caused by the any type of use of drawings available online.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund som del av Tre og by

Dette innholdet er en del av Tre og by

TOB_H