Vinnerutkastet "Tripp Trapp". St. Olav videregående skole skal rives og bygges ny i to byggetrinn. Første byggetrinn tas i bruk i 2022, mens andre byggetrinn skal tas i bruk to år senere i 2024.

"Tripp Trapp" vant nye St. Olav videregående skole

Tekst Kjetil Husebø Sist oppdatert 29.04.2019
Vinneren av plan- og designkonkurransen om utforming av nye St .Olav videregående skole i Sarpsborg består av Longva arkitekter, MDH arkitekter, Grindaker Landskapsarkitekter og Norconsult. Vinnterutkastet heter Tripp trapp.

— En bredt sammensatt jury har arbeidet tett og konsentrert i vel en måned i vinter med vurdering av de sju utkastene. Vår konklusjon var til slutt entydig på at det beste utkastet var Tripp trapp. Det er gledelig at dette nå blir lagt til grunn for videre prosess.Tripp trapp har store kvaliteter både som fremtidsrettet læringssted, og også som en viktig brikke i en tett bystruktur. Tripp trapp  tar svært gode hensyn til omkringliggende naboskap, og skaper mange gode nye situasjoner og byrom, både for seg selv og naboskapet.Det arkitektoniske uttrykket er enkelt, rolig og har en svært sympatisk skala. Vi ser med spenning frem til å se dette prosjektet vokse frem og ønsker Sarpsborg og Østfold (eller Viken) lykke til med et fantastisk anlegg, sier juryleder Nils Johan Mannsåker til Østfold fylkeskommune.

Les mer og se flere illustrasjoner her