Flere søkemuligheter

Hedret med A.C. Houens fonds diplom i 2014

  Sist oppdatert 20.01.2015

Trollstigplatået som ligger på toppen av Trollstigen, er en del av Nasjonale turistveger. Vandring og utsiktspunkt på Trollstigplatået ble i 2014 tildelt A.C. Houens fonds diplom for fremragende selvstendig og arkitektonisk gjennomført arkitektur.

Korte fakta

  • Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
  • Prosjektperiode: 2012
  • Utmerkelser: Houens Fonds Diplom

Juryens uttalelse

Trollstigen er et av Norges Turistvegprosjekter, på toppen av vegen som slynger seg opp fra Isterdalen.

Prosjektet iscenesetter på en fremragende måte det spektakulære landskapet med den ville Stigfossen og utsikt over et av landets imponerende veganlegg. Vandringen er nennsomt tilpasset terrengformene, samtidig som de historiske spor etter tidligere «villmarksvandringer» på jakt etter det optimale utsiktpunkt, er respektert. Langs starten av vandringen, som følger elva, er elva ved terskler løftet til 3 rolige vannspeil før den så slippes fri ut i Stigfossen. Over toppen av fossen er det etablert et utsiktspunkt kragende ut over elva, og hvor vannet også kan betraktes gjennom «gulvet».

Fra dette første utsiktspunkt sees det vakre skulpturelt formede endepunkt for landskapsvandringen, som via to stillferdig tilrettelagte «naturlige» utsiktspunkter, leder mot den lange rette trappen ned til «utsiktsskulpturen». Dramaturgien er perfekt; først ved vandringens endepunkt synliggjøres det spektakulære og imponerende i samspillet mellom natur og veianlegg.

Vandringens enkle og robuste utforming ved bruk av fåtall materialer; generøst dimensjonert, logisk, trygt og arkitektonisk helhetlig godt gjennomført. Vandringen er et overbevisende arkitektonisk verk, som ved sin beherskede enkelhet ikke unødig avleder oppmerksomheten fra opplevelsen av storslått natur og historisk fremragende vegbyggekunst.


PROSJEKTDETALJER

Adresse: Stigerøra
Kommune: Rauma
Prosjektperiode: 2012
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Landskap og blå-grønn struktur
Funksjon/Bygningstype: Friluftsområder, turvei, vannkant
Utmerkelser: Houens Fonds Diplom

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Statens vegvesen, Turistvegkontoret
Arkitekt: Reiulf Ramstad Arkitekter AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.