Flere søkemuligheter

Boligfortetting med passivhusstandard

Publisert av: Geirmund Barsnes Sist oppdatert 04.02.2016

På Nesodden har arkitektene Heidrun og Michael Lommertz bygget et hus til seg og sin familie. Huset er oppført som en fortetting i et eksisterende boligområde.

Korte fakta

  • Arkitekt: Heidrun Lommertz og Michael Lommertz, sivilarkitekt MNAL
  • Interiørarkitekt: Heidrun Lommertz og Michael Lommertz, sivilarkitekt MNAL
  • Prosjektperiode: 2013 - 2015
  • Arealforbruk: 192 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 5 beboere.
  • Miljøambisjon: Energimerke A (Gul) , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Eneboligen ligger på Helvik på Nesodden. Totalt oppvarmet areal (BRA) er på 193 m² . Det er lagt vekt på naturlige materialvalg, som for eksempel limfritt massivtre, trefiberisolasjon, linoleum og økologisk maling. Bygget ble ferdigstilt i midten av februar 2015.

Prosess

Prosjektet har blitt til i tett samarbeid mellom ARK, RIB og leverandør av massivtre. Målet var å utnytte massivtreelementenes egenskaper på en best mulig måte. Dette gjelder både fukt- og temperaturbufring. Samtidig var det viktig å garantere høy lufttetthet med hensyn til passivhusstandarden. Valget ble derfor en konstruksjon der den innerste delen, selve massivtreveggen, er diffusjonsåpen mot inneluften. Slik kan fuktighet bufres i veggen. Utsiden av massivtreveggen har fått dampbrems for å sikre tetthet i konstruksjonen. Utenpå dampbremsen er det montert myk og hard trefiberisolasjon og deretter vindsperre. Huset er kledd med en luftet kledning i ubehandlet malmfurupanel. Både målinger av lufttetthet og luftfuktighet viser veldig gode resultater.

Økonomi/merkostnader og finansering

Huset har en kvadratmeterpris på 25.800 NOK eks. mva. Merkostnadene for å oppføre huset i passivhusstandar er beregnet til å være rundt 1.075 NOK eks. mva. per kvadratmeter.
Tomtekostnader, samt kostnader for garasje og opparbeidelse av utomhusområder kommer i tillegg. Byggherren har fått støtte fra Enova til planleggingen av huset.

Erfaringer

Etter å ha bodd i huset noen måneder, erfarer byggherren og arkitekten at energiforbruket er lavere enn forventet. Huset har et svært godt inneklima. Dette gjelder spesielt husets evne til å regulere temperatur og relativ luftfuktighet.

Energi

Eneboligen har balansert ventilasjon med entalpivarmeveksler med 84% varmegjenvinning. Huset varmes opp med vannbåren varme. Vannet varmes opp med en luft til vann varmepumpe og 800 l buffertank tilrettelagt for solpaneler. Oppvarmingen skjer via gulvvarme i badene og lavtemperaturradiatorer i noen rom. Det elektriske anlegget er et KNX-anlegg med bl.a. sentral på/av-styring. Alt belysning er LED.

Konstruksjon og materialbruk

Husets konstruksjoner er utført i limfritt massivtre, som er levert av Suttner Massivholz. Ytterveggene består av elementer på 185 mm tykkelse, dekkeelementene har en tykkelse på 200 mm. Både yttervegger og tak er isolert med trefiberisolasjon. Det er brukt 280 mm isolasjon på ytterveggene og 430 mm på yttertaket. Vinduene er passivhusvinduer med en U-verdi på 0,66. Målt og dokumentert lekkasjetall er på 0,29.

Areal og transport

Huset ligger gunstig plassert i forhold til eksisterende løsninger for kollektivtrafikk.

Universell utforming

Første etasje er universelt utformet.

Andre miljøtiltak

Det har vært et høyt fokus på valg av miljøvennlige materialer.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 192 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 5 beboere.
Bruksareal (BRA): 192 m²
Oppvarmet bruksareal: 192 m²
Antall beboere/brukere: 5
Glassandel av bruksareal: 21,5 %
Kompakthetsfaktor: 0,393m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energimerke: A (Gul)
Energiforbruk: Netto energibehov: 78 kWh/m2 år. Levert energi: 54 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3700/3701).
Energikilder: Varmepumpe luft-vann
Beregnet netto energibehov:
78 kWh/m²/år (NS3700/3701)
Beregnet levert energi:
54 kWh/m²/år (NS3700/3701)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 16,3 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 29,8 kWh/m²/år
Vifter: 2,6 kWh/m²/år
Belysning: 11,4 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 17,5 kWh/m²/år
LEVERT ENERGI
Direkte elektrisitet: 31,5 kWh/m²/år
Elektrisitet til varmepumpesystemer: 22,2 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,08 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,05 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,12 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,66 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,03 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,29 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 0,9 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 84 %

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 4000 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 500 m
Parkeringsplasser:
2 (pr. boenhet/arb.plass)
Sykkelparkeringsplasser:
5 (pr. boenhet/arb.plass)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 4951280 NOK
Kvadratmeterpris (kun bygg): 25788 kr/m²
Merkostnader Energi: 1075 kr/m²
Prosjektstøtte Enova: 106000 kr

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Trollveien 42
Sted/bydel: 1450 Nesoddtangen
Kommune: Nesodden
Prosjektperiode: 2013 - 2015
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Småhus
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Konkurranseform: Direkte engasjement
Entrepriseform: Delte entrepriser

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Heidrun og Michael Lommertz
Arkitekt: Heidrun Lommertz og Michael Lommertz, sivilarkitekt MNAL
Interiørarkitekt: Heidrun Lommertz og Michael Lommertz, sivilarkitekt MNAL
Prosjektledelse (PL): Michael Lommertz
Spesialrådgiver energi: Architectopia AS
Rådgivere: Bollinger und Grohmann Oslo (BGKI) (RIB) | Sara Bertinussen (RIV) | Heidrun og Michael Lommertz (RIE) | Heidrun og Michael Lommertz (RIBfy)
Hovedentreprenør: Suttner Massivholz | Packmohr Energietechnik GmbH
Byggeledelse: Michael Lommertz
Underentreprenører: Wiegand Fensterbau (vinduer), Steico (trefiberisolasjon), Svenneby Sag og Høvleri AS (Fasadepanel malmfuru), Paul Wärmerückgewinnung GmbH, Østlandske Byggpartner AS, ABI Drift as, Nesodden eiendomsservice.
Viktige miljøprodukter: Wiegand Fensterbau (vinduer), Steico (trefiberisolasjon), Svenneby Sag og Høvleri AS (Fasadepanel malmfuru), Paul Wärmerückgewinnung GmbH
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.