Flere søkemuligheter

Hedret med A.C. Houens fonds diplom i 2014

  Sist oppdatert 20.01.2015

Tromsdalen kirke - Ishavskatedralen ble i 2014 tildelt A.C. Houens fonds diplom for fremragende selvstendig og arkitektonisk gjennomført arkitektur.

Korte fakta

  • Arkitekt: Jan Inge Hovig
  • Prosjektperiode: 1959 - 1965
  • Utmerkelser: Houens Fonds Diplom

Juryens beskrivelse

Tromsdalen Kirke har en storslått beliggenhet; på toppen av Storsteinneset i Tromsøysundets fastlandsside. Kirkens plassering ivaretar kystkulturens tradisjon som seilingsmerke, der den ligger svært godt synlig både fra nord og sør i seilingsleden. Samtidig er den et synlig midtpunkt i det storslåtte landskapsrommet rundt Tromsø sentrum. Sammen med Tromsdalstinden og Tromsøbrua, fremstår kirken som en helhetlig komposisjon i landskapet. Kirken har en klar og monumental karakter, og et overbevisende konsept for utnyttelse av dagslyset, ved at dette slippes inn i kirkerommet gjennom åpningene mellom taklamellene som dannes av de bærende gitterdragere som er en integrert del av takkonstruksjonen. Taklamellene er plasstøpte armerte lecabetongplater med utvendig luftet kledning av lakkede aluminiumsplater. Kirkerommet oppleves som intimt.

Den enkle og klare formen tolkes som inspirert av regionale tradisjonelle konstruksjons-former; både fiskehjellene og den samiske telttradisjonen kan gjenkjennes. Det samme kan det snødekte fjellandskapet og skruisen. Arkitekten har formgitt en vakker prismekrone som i mørket med sitt varme lys, løfter frem vestgavlen med et korsformet oppheng for kirkeklokkene. Orgelprospektet er formgitt av arkitekten og på en utsøkt måte tilpasset kirkens arkitektur; og gir assosiasjoner til isflak og seil. Orgelet er plassert på messanin over inngangspartiet i vestgavlen. Benker, alterparti og øvrig innredning er utarbeidet av arkitekten i samarbeide med interiørarkitekt Bitten Hopstok. Kirkebenkene er formet i eik. Utformingen av interiøret har en enkelhet i harmoni med kirkens klare design. Gavlveggen mot øst bak alteret, fikk 1972 et glassmaleri utført av Victor Sparre, tilpasset kirkebyggets formspråk. Kirkerommets akustikk er svært god, og kirken er blitt et populært konsertlokale, med mer enn 500 konserter i året, noe som er unikt i kirkesammenheng. Kirka er et byggverk som er blitt et symbol på byen TROMSØ.


PROSJEKTDETALJER

Adresse: Hans Nilsens vei 419020 Tromsdalen
Sted/bydel: Tromsdalen
Kommune: Tromsø
Prosjektperiode: 1959 - 1965
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kirke/krematorium
Utmerkelser: Houens Fonds Diplom

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Foreningen kirkebygg, Tromsdalen
Arkitekt: Jan Inge Hovig
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.