Tron Ove Meyer. Foto: privat

Tron Ove Meyer ble valgt til ny leder på DAFs generalforsamling

  Sist oppdatert 30.08.2013
Tron Ove Meyer er født i 1983 med utdannelse fra Kunsthøgskolen i Oslo 2007 (MA Visuell kunst), og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo 2012 (MA Institutt for urbanisme). I 2010 etablerte han G*R*I*G Arkitektur i samarbeid med Henrik Ødegaard og under studiet ved Aho arbeidet han for Lund Hagem Arkitekter hvor han nå er fast ansatt. Parallelt med arkitektur og design arbeider han med billedproduksjon.

- Våre ambisjoner for Drammen Arkitektforening er å styrke det faglige innholdet for medlemmer og andre interesserte med et økt antall forelesninger, sier Meyer. Bidragene skal i større grad knyttes tematisk for å muliggjøre et bredere felles grunnlag for samtaler og debatt. 

- I programmet for det kommende halvåret vil tre ulike unge kontorer presenterer sin bakgrunn og ambisjoner for å starte egen praksis og hvordan de nå driver prosjekter. Parallelt blir det forelesninger med tilbakeblikk på personer som har hatt betydning for utviklingen av bybildet i Drammen, avslutter Meyer. 

Se mer om DAFs høstprogram

Resterende styremedlemmer i DAF er:

  • Anders Granli, kasserer
  • Stine Ramberg Kristiansen, sekretær          
  • Arny Lara Dadadottir, styremedlem    
  • Bent Tinnlund, styremedlem