Trondheim kommune: tema-/ informasjonsmøte

  Sist oppdatert 06.02.2020
Trondheim kommune inviterer til tema-/informasjonsmøte om kommende utbyggingsprosjekter i Trondheim, fredag 13.03.2020.
TAF videresender invitasjon fra Trondheim kommune: 
_ _ _
 
Vi viderefører møtene fra de tre foregående år, og inviterer interesserte til et tema- / informasjonsmøte med presentasjon av investeringsprosjekter i neste 4-års periode i Trondheim kommune.
Se vedlagt informasjon.
 
Frist fredag 06. mars 2020
Husk å oppgi  hvem som kommer fra dere.
Møtet vil være i Fylkestingssal A&B i Erling Skakkes gate 14 – 7013 Trondheim

Vennlig hilsen
Tore Myrvold

Utbyggingssjef
Trondheim eiendom - utbygging

 

Invitasjon til mote - Trondhe im eiendom - utbygging (2)Invitasjon til mote - Trondhe im eiendom - utbygging (2)