Flere søkemuligheter

Tun-hill

  Sist oppdatert 03.11.2011

Vinnerutkastet i konkurransen om fremtidsrettede boliger i Vågsbygd, Kristiansand

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 1

Konkurransen

TUN-hill er vinnerutkastet av en begrenset plan- og designkonkurranse om framtidsrettede boliger i Ternevik/Flatholmveien-området i Vågsbygd i Kristiansand. Innbyder var kommunale Kristiansand Eiendom, avdeling eiendomsutvikling, i nært samarbeid med Husbanken. Kristiansand Eiendom har sammen med Husbanken definert Ternevik/ Flatholmen som et pilotprosjekt, hvor Husbankens vurderingskriterier skal belyses. Det er en målsetning å gjøre prosjektet interessant i nasjonal sammenheng for et eller flere av temaene god byggeskikk, tilgjengelighet og lavenergiboliger.

Prosjektet

Konkurransebidraget TUN-hill viser en bebyggelsesstruktur med modulbaserte leiligheter i mindre leilighetsbygg plassert rundt et felles tun. Bebyggelsen er planlagt i 3 etasjer.Til sammen foreslås 112 boenheter i planen. Leilighetene er foreslått i moduler på 36 m², 72 m² og 108 m². Selv om det er forholdsvis små trehus som foreslås, planlegges tekniske anlegg som for blokkbebyggelse, med parkeringskjeller og heis i alle husgruppene.

Prosjektet legger til rette for private utearealer i form av terrasser og takhager. Alle leilighetene er også  knyttet til et felles tun. Leilighetene er gitt atkomst i fellesløsning der flere enheter knyttes sammen med trapper, heiser, svalganger og broer.  
Bebyggelsen er trukket godt tilbake fra strandlinja. Det legges til rette med badestrand, amfi og enkle bryggeanlegg, hvilket også gjør strandarealene tilgjengelig for naboer og skolens bruk. Stisystem mellom tunene gjør området tilgjengelig.

tun-hill - energi

Prosjektet beskriver ulike tiltak som bidrar til å redusere energibehovet. Norges Byggforskningsinstitutt vurderer konkurransebidraget slik at ønsket målsetting med et energiforbruk på 80 kwh/m² pr år er mulig å få til med de beskrevne tiltak.

tun-hill - universell

Atkomsten til leilighetene er godt tilrettelagt ved at parkering er lagt under bebyggelsen, med heis opp. Leilighetene er vist med god romløsning.
Variasjon i leilighetsstørrelse åpner for bredde i beboersammensetning.
Allmennhetens tilgjengelighet er godt ivaretatt ved at et bredt belte langs sjøen er tilrettelagt med nyetablert strand og enkle bryggeanlegg. Stier og gangveier internt i feltet inviterer til ferdsel mellom husklyngene og utsiktspunkten


ENERGI

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Ternevik / Flatholmveien
Kommune: Kristiansand
Prosjektperiode: 1
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Arkitektnytt (15.09.05)

KILDER

Arkitektnytt (15.09.05)
Juriens vurderinger og kjennelse (12.09.05)