Flere søkemuligheter

Nytt skolebygg i massivtre og energiklasse A

Publisert av: Per Anda / NAL Sist oppdatert 23.10.2017

Ulsmåg skole i Bergen er en eksisterende barneskole fra 1971, som skal rives og bygges ny. Den nye skolen skal romme 600 elever fra 1.-7. klasse, og vil etter planen stå ferdig ved utangen av 2014. Skolen er prosjektert som et energiklasse A bygg, med vegger i massivtre, og er tegnet av Ola Roald AS Arkitektur.

Korte fakta

  • Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur
  • Landskapsarkitekt: Norconsult AS
  • Prosjektperiode: 2013 - 2014
  • Arealforbruk: 6 804 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 600 elever
  • Miljøambisjon: Energimerke: A (Yellow)
  • Utmerkelser: Statens byggeskikkpris - Hedrende omtale

Bygningsformen

Bygningen har en enkel, tydelig og komprimert bygningsmasse. De utvendige fasadene mot omgivelsene er formet som et langstrakt rektangel, som brytes opp og dekomponeres på innsiden for å skape nisjer, oppholdssteder og ulike situasjoner for barna. Volumet ligger inn i terrenget, slik at det er direkte kontakt ut både i 1. og 2. etasje.

Organisering

Skolen er sonedelt med åpne fellesområder i 1. etasje, samt administrasjon, og garderober for småskolen som ligger inn mot terrenget. Undervisningsrom, foruten 1. trinn, ligger i 2. etasje, fordelt på fire volum som skaper en overgang mellom de ulike trinnene.

Konstruksjon og materialbruk

Ulsmåg skole er tegnet som en trebygning, med bærende massivtreelementer i yttervegger og søyler/dragere av limtre i skolens indre.

Massivtreelementene er prosjektert som ett hovedelement som går igjen i bygningen - og kan brukes både stående og liggende. Elementene er 1200mm brede, 3 sjikts krysslimte massivtreelementer med 120mm tykkelse. Massivtreet ligger over og under vinduet (som limtredragere) og gjør dermed vinduer / dører uavhengig av modulstørrelsen. Avstanden mellom vinduer/ dører opp i modulen. Det er Massiv Lust som har levert og montert massivtreelementene Limtre er levert av Moelven.

Utvendig kles skolen med trekledning av varmebehandlet tre. Tre ble valgt som hovedmateriale fordi det er et pustende materiale, og fordi det har termiske egenskaper.

 

1 2 3 IMG_1088 IMG_1452 utvendige limtrekonstruksjoner vindu låvekledning vindu vestlandskledning DSC_6084

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 6 804 m2 (oppvarmet BRA) fordelt på 600 elever
Bruksareal (BRA): 8444 m²
Oppvarmet bruksareal: 6804 m²
Antall beboere/brukere: 600
Glassandel av bruksareal: 14,6 %
Kompakthetsfaktor: 0,162m² overflateareal/m³ oppvarmet volum

ENERGI

Energimerke: A (Yellow)
Energiforbruk: Netto energibehov: 80 kWh/m2 år, levert energibehov: 71 kWh/m2 år (Inndata fra NS3031 og standard klima)
Energikilder: Varmepumpe vann - vann (Jordbrønner og vannbåren varme), elektrokjel (spisslast), Solceller (elektrisitetsproduksjon)
Beregnet netto energibehov: 80 kWh/m²/år (NS3031)
76 kWh/m²/år (NS3700/3701)
Beregnet levert energi: 71 kWh/m²/år (NS3031)
63 kWh/m²/år (NS3700/3701)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

Inndata fra NS3031 og standardklima

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 20 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 15,2 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 10,1 kWh/m²/år
Vifter: 10,3 kWh/m²/år
Pumper: 0,5 kWh/m²/år
Belysning: 11,1 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 13,3 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,1 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,07 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,15 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,92 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,8 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 1,52 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 82 %

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 1800 m
Parkeringsplasser:
0,5 (pr. boenhet/arb.plass)
Sykkelparkeringsplasser:

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Totlandsveien 53, 5224 Nesttun
Sted/bydel: Nesttun
Kommune: Bergen
Prosjektperiode: 2013 - 2014
Status: Detaljprosjekt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Skole/undervisningsbygg
Utmerkelser: Statens byggeskikkpris - Hedrende omtale
Forbildeprogram: Tid for Tre - Bergen
Entrepriseform: Delte entrepriser

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Bergen kommune
Arkitekt: Ola Roald AS arkitektur
Landskapsarkitekt: Norconsult AS
Prosjektledelse (PL): Artec AS
Rådgivere: H2 Byggeteknikk AS (RIB) | Miljøconsult AS (RIV) | Handegård & Pedersen AS (RIE) | Sweco Norge AS (RIBr) | Sweco Norge AS (RIA)
Hovedentreprenør: NCC Construction AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Ola Roald AS Arkitektur


Del av Arkitekturguiden