Flere søkemuligheter

Ulsteinvik bussterminal

  Sist oppdatert 16.11.2011

Referanseprosjekt for ledelinjer og universell utforming i offentlige rom

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2007

Prosjektet Ulsteinvik kulturakse og bussterminal omfatter oppgradering av torg, gågate og ny bussterminal i Ulsteinvik sentrum.

I utformingen av anlegget er det etterstrebet å fremkalle stedets identitet. Inspirasjon er hentet fra Ulsteinviks utvikling gjennom historie og industri. Mange av elementene i aksen, som belysning og kunstneriske innslag i belegget, er produsert av industrien lokalt.

Prosjektet er utformet med fleksible løsninger tilpasset stedets ulike behov: På vanlige dager benyttes toget til parkering. Ved spesielle anledninger kan torget stenges for trafikk og benyttes som festplass.

Kulturaksen og gir puls og aktivitet til tettstedet, og bussterminalen har blitt et populært og effektivt stoppested for kollektivtrafikken. 

Ulsteinvik-UU

Universell utforming har vært et hovedmål i prosjektet, og er første ledd i en systematisk tilrettelegging i sentrum.

Kulturaksen gir et system av ledelinjer som leder til alle de viktigste funksjonene. Ledelinjene er utformet som brede mørkgrå bånd i basalt i trafikkfrie områder, og i støpejern i områder hvor kjøring kan forekomme. Ulike elementer nedfelt i belegget (bånd av blått lys, aco drain i utfreset stål) markerer ulike delområder / aktiviteter i sonen langs ledelinjen.

Prosjektet benyttet asfaltgrus for å sikre tilgjengeligheten i anleggsfasen.

Prosjektet er utviklet i tett samarbeid med Ulsteinsviks innbyggere. Gjennom brukermedvirkning fanges ulike behov opp og brukerne får eierskap til prosjektet. 

DSC_6174_2 DSC_4137 DSC_6252 DSC_6236


ENERGI

PROSJEKTDETALJER

Kommune: Ulstein
Prosjektperiode: 2007
Prosjekttype: Landskap og blå-grønn struktur
Funksjon/Bygningstype: Byrom, gater, torg , Transport og infrastruktur

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Ulsteinvik kommune
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.