Arkitektene bak vinnerutkastet er to unge danske arkitekter: Thomas Tulinius og Anders Lind. Med seg i teamet hadde de Rune Sode og Christian Fursund. Foto: NAL/Geirmund Barsnes.

Unge danske arkitekter gikk seirende ut i Våler

Tekst Geirmund Barsnes Sist oppdatert 24.08.2017
Juryen har kåret ”Lanternen” som enstemmig vinner i den åpne plan- og designkonkurransen om ny skole og aktivitetshus i Våler. Les mer i NAK 486.

Vinnerne ble annonsert på et arrangement i Våler, torsdag kveld 24. august. Arkitektene bak vinnerutkastet er to unge danske arkitekter: Thomas Tulinius og Anders Lind. Med seg i teamet hadde de Rune Sode og Christian Fursund.

Kort om konkurransen:

I Våler sentrum finnes det i dag en barneskole og en ungdomsskole. En ny barneskole skal bygges i tilknytning til dagens ungdomsskole, slik at det etableres en 1-10 skole. I forbindelse med skolen skal det realiseres et nytt separat aktivitetshus som er tilgjengelig for hele Vålers befolkning.

Sett i en større sammenheng skal skolen og aktivitetshuset sette fokus på sentrumutvikling, og være et virkemiddel for både økt bolyst og tilflyttingslyst. Skolen og aktivitetshuset skal være en møteplass mellom generasjoner og være en ressurs for kommunens innbyggere. Bygningene skal gi gode arenaer for læring, samt kultur- og idrettsaktiviteter. Det er ønskelig at prosjektet gir tilleggsverdier utover de funksjonelle løsningene i romprogrammet, slik at anlegget kan bli et sentralt element i utviklingen av et fremtidsrettet Våler. 

Lanternen.indd

Juryen sier følgende om vinnerutkastet:

Etter juryens vurdering, er ”Lanternen” det utkastet som samlet sett ivaretar konkurransens intensjoner og krav på best måte, og som er mest robust med hensyn til bearbeidelse i den videre prosjektutvikling. En enstemmig jury kårer ”Lanternen” som konkurransens vinner.

”Lanternen” har tre tydelige funksjonselementer: Aktivitetshuset, skolearealene og den samlende byparken. Det er et enkelt og tiltalende prosjekt som etablerer to samlingspunkt: Et tydelig innendørs samlingspunkt i aktivitetshuset og et generøst samlingspunkt i sentrumsparken for alle Vålers innbyggere, på tvers av alder, kjønn og interesser. Prosjektet bruker attraksjonen i landskapet på Glommas elvebredd på en vakker måte slik aktivitetsbygget er plassert. Samspillet mellom ny og gammel skole er enkelt og godt løst. Forholdet mellom bypark og bygninger er organisert slik at man får et raust, lunt, solrikt og anvendelig utendørs fellesareal som kobler skole og aktivitetsbygg til kvartalene mot Vålergutua. Prosjektet har truffet en skala og en type kompleksitet som juryen mener vil berike og stimulere skolen og tettstedet Våler."

Utkastene ble vurdert av en jury bestående av følgende medlemmer:

  • Harry Vinje, juryleder
  • Dagrun Gundersen
  • Torstein Risberg
  • Mona Busk Vesterdal
  • Bjørn Karlstad
  • Bjørn Thomas Berget
  • Camilla Langeland, arkitekt MNAL oppnevnt av NAL
  • Gudrun Molden, arkitekt MNAL oppnevnt av NAL
  • Cathrine Vigander, arkitekt MNAL oppnevnt av NAL

Juryens sekretær har vært Geirmund Barsnes, arkitekt MNAL fra NALs fagavdeling.

Lanternen.indd

Premierte utkast:

Etter en systematisk evaluering av samtlige forslag, satt juryen igjen med ni utkast som diskusjonene konsentrerte seg rundt. Etter grundige analyser av disse utkastene, var det to utkast som markerte seg: ”Generasjon Mix” og ”Lanternen”.  Juryen har valgt å rangere ”Generasjon Mix” på en andre plass. Ettersom det kun stod mellom disse to utkastene i sluttfasen, har juryen valgt å ikke rangere en tredjeplass. Utkast som har spilt en viktig rolle i juryens diskusjoner har juryen valgt å gi innkjøp.

 

1. PLASS

Motto: ”Lanternen”

Thomas Tulinius og Anders Lind, Arkitekter MAA

Rune Sode og Christian Fursund, Arkitekter MAA

2. PLASS

Motto: ”Generasjon mix”

Atelier Lorentzen Langkilde ApS

Oslo Works AS

 

INNKJØP

Motto: ”Byens lanterne”

BCVA ApS

 

Motto: ”Våler diagonalen”

JAJA Architects ApS

Lala Tøyen AS

 

Motto: ”Tigg og Topp”

Ravagnani Vecchi Architects

 

Motto: ”Skoletorget”

SundinLien Arkitekter

 

Motto: ”Visjon Våler”

Cubo Arkitekter AS

 

Les mer om konkurransen, de øvrige utkastene og juryens begrunnelse i NAK 486 "Skole og aktivitetshus i Våler" Last ned her (30 MB)

 

NAK 486-Skole og aktivitetshus Våler-forside