Illustrasjon fra konkurransens vinnerprosjekt “Hamar Hills” forfattet av Urban Power.

Urban Power vant Ankerhagen på Hamar

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 04.04.2019
Det var det danske arkitektkontoret Urban Power som vant den åpne plan og designkonkurransen om Ankerhagen på Hamar. Dette ble offentliggjort på premieutdelingen i Bylab i Hamar torsdag 4. april.

Om vinnerprosjektet "Hamar Hills" sier juryen:

"Forslaget «Hamar Hills» viser et meget godt hovedgrep og en tydelig, bærende idé gjennom hele prosjektet. Bidraget består av en nytenkende og spennende arkitektur som presenteres som en oppbrutt karréstruktur integrert med et sammenhengende, gjennomgående grøntdrag. Hovedgrepet viser et tydelig hierarki i uterom, balanserer godt mellom nærområdets skala og intensjonen om fortetting samt at det fokuserer på boligmangfold og fellesskapsløsninger på en troverdig måte. Grepet fremstår robust i den forstand at det kan bearbeides videre uten å miste kvalitet, og vurderes som et godt grunnlag for kommende reguleringsprosess. Hovedgrepet er underbygget av lettfattelige diagrammer og analyser som viser tydelige prinsipper for prosjektets forhold til sol, terreng, koblinger, fellesrom, halvprivate og private soner. Formsvaret til beyggelsen presenteres som en blanding av tradisjonell kvartalsbebyggelse og skreddersydde, oppbrutte landskapsformer, eller som prosjektet selv kaller seg, “Hills” eller åskammer. Disse landskapsformene inneholder en rekke ulike boligtyper og boformer med tydelige og godt illustrerte bokvaliteter."

Image-3

Fra premieutdelingen på Hamar 4. april. Sara Buhl Bjelke og Rune Veile fra danske Urban Power.
Foto: NAL. 

Image-4

Fra premieutdelingen på Hamar 4. april. Foto: NAL.

De premierte i konkurransen var:

1.Premie og konkurransens vinner, 500 000 NOK

Motto: “Hamar Hills”, Urban Power, København

2. premie, 300 000 NOK
Motto: “Alle oss fra Ankerhagen”, Arkitema Architects, Oslo

3. premie, 200 000 NOK
Motto: ”Mere sammen”, Pir II Oslo AS, Oslo/Pir II AS, Trondheim/Kjersti Nerseth Arkitektkontor, Oslo.

Innkjøp av 100 000 NOK (3 stk)
Motto: ”Et sted at bo”, Viktor Becker og Anna Lindgaard Jensen, Stockholm
Motto: ”Stigning”, L2 arkiteker AS, Oslo
Motto: ”Æille”, ASAS arkitektur AS, Hamar/Sanden+Hodnekvam Arkitekter AS, Nesodden

Skjermbilde3

Det ble levert inn totalt 44 konkurranseutkast innen fristen den 18. januar 2019. Norske arkitekters landsforbund (NAL) har bistått Hamar kommune gjennom hele gjennomføringen av konkurransen, og hatt rollen som konkurransefunksjonær og jurysekretær. NALs konkurransekomite fikk i oppdrag å oppnevne to arkitekter MNAL/MNLA til juryen og valget falt på følgende:

  • Arkitekt MNAL Håvard SKarstein, arkitekt og partner i Oslo Works.

  • Landskapsarkitekt MNLA Ingrid Merete Ødegård, førsteamanuensis på fakultet for landskap og samfunn, Institutt for landskapsarkitektur på NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Juryens rapport vil bli publisert på nettsiden www.arkitektur.no/juryrapporter-norske-arkitektkonkurranser om kort tid.

Skjermbilde5

Skjermbilde6

Over: Illustrasjoner fra konkurransens vinnerprosjekt “Hamar Hills” forfattet av Urban Power.