Utdanning

  Sist oppdatert 02.11.2018
Fullførte studier ved følgende tre arkitektskoler i Norge fører frem til en godkjent arkitekteksamen i henhold til EUs utdanningsdirektiv og til den akademiske graden Master i arkitektur.

NTNU - Norges Tekniske Naturvitenskapelig Universitet/Fakultet for arkitektur og billedkunst
AHO - Arkitektur- og designhøgskolen  i Oslo
BAS - Bergen Arkitektskole

Historikk
I 1986 ble det innført en akademisk grad, sivilarkitekt, som ble gitt til arkitekter som hadde fullført det 5 - 5 1/2-årige arkitektstudstudiet ved NTNU - Norges Tekniske Naturvitenskapelig Universitet, AHO - Arkitektur- og designhøgskolen  i Oslo eller BAS - Bergen Arkitektskole. Graden kunne også gis til kandidater med tilsvarende eksamen fra utlandet.

Ved gjennomføringen av kvalitetsreformen for høyere utdanning (2004) har stortinget bestemt at arkitektutdanningen ikke skal deles opp i laverer og høyere grad. Den skal fortsatt ha en varighet på 5 år (5 ½ ved AHO) og sivilarkitektgraden skal erstattes av graden Master i arkitektur.

Det er denne utdanningen, tidligere sivilarkitekt, og nå Master i arkitektur som kvalifiserer til medlemskap i NAL. I tillegg kan medlemskap gis til personer som kan dokumentere at de har ervervet seg tilsvarende kvalifikasjoner på annen måte.

Utdanning i utlandet
NAL opptar også medlemmer som er utdannet i andre land forutsatt at skolen er godkjent.   Vi forholder oss til EUs arkitektdirektiv og det internasjonale arkitektforbundet UIAs liste over godkjente skoler.  De siste årene har spesielt utdanning i Danmark vært populært i tillegg til engelskspråklige land.  Det engelske arkitektforbundet RIBA har en liste over  europeiske og andre utenlanske skoler som er godkjent.  Vi anbefaler å ta kontakt direkte med skolene for opptakskriterer og studieinnhold.

RIBA

kontakt

  • Norske arkitekters landsforbund
    Tlf. 23 33 25 00
    E-post