Utstillinger

Sist oppdatert 30.05.2010

Fra 21. mai til 8. juni, og fra 5. september til 21. september. BAF ønsker å markere sitt jubileum med utstillinger og presentasjoner med fokus på fortid, nåtid og fremtid.

Hovedutstillingen, som vil vise arkitektur i Bergen gjennom foreningens hundreårige historie, presenterer bygg av mindre format til byplaner. Dette er en utendørs utstilling i området langs Lille Lungegårdsvann og blir stående som en fortsettelse fra paviljongen. Vi legger opp til at kulturaksen, i året 2008, blir arkitekturaksen. Utstillingen vises under festspillene i mai og senere i forbindelse med Arkitekturdagen i september.

I paviljongen vil arkitekter i regionen presentere sine arbeider i en "arkitektstafett". Det arbeides også med å få en nasjonal arkitekturutstilling til byen i løpet av jubileumsåret.

Tilbake til BAF hovedside.