Flere søkemuligheter

Energi - tett bygningskropp

Et tiltak for å spare energi på luftfukting, oppvarming og kjøling er å sørge for en tett bygningskropp, slik at uteklima og inneklima i en bygning er godt adskilt. En tett bygningskropp er en forutsetning for passivhuset der en ønsker en å kunne få til temperaturutveksling mellom luft som går inn i bygget og luft som går ut av bygget.

kontakt

  • Tips oss!
  • Ta kontakt dersom du har forslag til bærekraftig arkitektur som du synes vi burde dokumentere!
  • Send dine tips!

Prosjektdatabasen

  • Innholdet i Utvalgt arkitektur er et utvalg fra NALs prosjektdatabase. Innholdet blir til som et samarbeid mellom NAL, BYLIVsenteret, Husbanken, Treteknisk Institutt, FutureBuilt, Framtidens bygg og Framtidens byer.
Les mer om prosjektdatabasen »