Flere søkemuligheter

Energi - ekstra isolering

I Norge er den gjennomsnittlige utetemperaturen over året lavere enn den komforttemperaturen som er ønsket inne. Det er derfor en stor energigevinst å hente i å øke U-verdien på alle omsluttende overflater i et bygg og derigjennom sørge for lavere energitap til omgivelsene.

kontakt

  • Tips oss!
  • Ta kontakt dersom du har forslag til bærekraftig arkitektur som du synes vi burde dokumentere!
  • Send dine tips!

Prosjektdatabasen

  • Innholdet i Utvalgt arkitektur er et utvalg fra NALs prosjektdatabase. Innholdet blir til som et samarbeid mellom NAL, BYLIVsenteret, Husbanken, Treteknisk Institutt, FutureBuilt, Framtidens bygg og Framtidens byer.
Les mer om prosjektdatabasen »