Flere søkemuligheter

Utvalgt arkitektur

På disse sidene presenteres moderne, norsk, miljøvennlig arkitektur og stedsutvikling hentet fra NALs prosjektdatabase. Prosjektene du finner her spenner vidt i skala, funksjon og kompleksitet, men felles for prosjektene er at de har kommet lengre enn dagens praksis innenfor ett eller flere miljøtema. NAL arbeider kontinuerlig med å øke tilfanget av nye relevante prosjektoppslag. Tips oss gjerne om prosjekter som vi burde dokumentere.

kontakt

  • Tips oss!
  • Ta kontakt dersom du har forslag til bærekraftig arkitektur som du synes vi burde dokumentere!
  • Send dine tips!

Prosjektdatabasen

  • Innholdet i Utvalgt arkitektur er et utvalg fra NALs prosjektdatabase. Innholdet blir til som et samarbeid mellom NAL, BYLIVsenteret, Husbanken, Treteknisk Institutt, FutureBuilt, Framtidens bygg og Framtidens byer.
Les mer om prosjektdatabasen »