Flere søkemuligheter

Klimatilpasning - grønne tak

Tak som er helt eller delvis dekket av vegetasjon kalles grønne tak. Jordsmonnet varierer med typen beplantning helt ned til for eksempel sedum-plantene som kan vokse direkte på takpapp. Grønne tak har mange gode miljøeffekter. I urbane strøk er gjerne det viktigste argumentet for grønne tak at de kan forsinke avrenning fra regnvann og dermed bidra til å forhindre flom.

kontakt

  • Tips oss!
  • Ta kontakt dersom du har forslag til bærekraftig arkitektur som du synes vi burde dokumentere!
  • Send dine tips!

Prosjektdatabasen

  • Innholdet i Utvalgt arkitektur er et utvalg fra NALs prosjektdatabase. Innholdet blir til som et samarbeid mellom NAL, BYLIVsenteret, Husbanken, Treteknisk Institutt, FutureBuilt, Framtidens bygg og Framtidens byer.
Les mer om prosjektdatabasen »