Flere søkemuligheter

Areal og transport - tilrettelegging for syklister/fotgjengere

I mange byområder fra slutten av forrige århundre har fremkommelighet for biler vært prioritert i planleggingen. Dette har ofte ført til at disse områdene har blitt vanskelige å ferdes i for fotgjengere og syklister. I moderne miljøplanlegging snakker en gjerne om å vende transportplanleggingen slik at tilrettelegging for syklister og fotgjengere prioriteres først, deretter kollektivtransport og til sist for privatbilisme. Dette innebærer for eksempel å sørge for gode forhold for sykkelparkering og skape trygge, sammenhengende sykkel- og gangveier.

kontakt

  • Tips oss!
  • Ta kontakt dersom du har forslag til bærekraftig arkitektur som du synes vi burde dokumentere!
  • Send dine tips!

Prosjektdatabasen

  • Innholdet i Utvalgt arkitektur er et utvalg fra NALs prosjektdatabase. Innholdet blir til som et samarbeid mellom NAL, BYLIVsenteret, Husbanken, Treteknisk Institutt, FutureBuilt, Framtidens bygg og Framtidens byer.
Les mer om prosjektdatabasen »