Flere søkemuligheter

Godt innemiljø - naturlig ventilasjon

Med naturlig ventilasjon blir bygningen ventilert utelukkende av naturkreftene som påvirker luftutskiftningen.

Først og fremst er det trykkforskjellen mellom ute og inne og skorsteinseffekten, at varm luft stiger og kald luft synker, som sørger for luftutskiftning gjennom avtrekksventiler, vinduer, pipe og andre perforeringer i bygningskroppen.

kontakt

  • Tips oss!
  • Ta kontakt dersom du har forslag til bærekraftig arkitektur som du synes vi burde dokumentere!
  • Send dine tips!

Prosjektdatabasen

  • Innholdet i Utvalgt arkitektur er et utvalg fra NALs prosjektdatabase. Innholdet blir til som et samarbeid mellom NAL, BYLIVsenteret, Husbanken, Treteknisk Institutt, FutureBuilt, Framtidens bygg og Framtidens byer.
Les mer om prosjektdatabasen »