Nye Horten videregående skole. Illustrasjon: LINK Arkitektur

VAFs VÅRPROGRAM 2019!

  Sist oppdatert 03.04.2019
Hold av datoene, vi sees!

31. januar: Workshop Byggesaksbehandling i Vestfold, Haugar

14. februar: Generalforsamling kl. 17:00 - 18:00, Haugar Foredrag Snøhetta

Haugar 14. mars: Foredrag Interiørarkitekturens mange dimensjoner og påvirkninger v/ Ellen S. Klingeberg, Bydelshuset i Tønsberg

11. april: Foredrag Pushak, Haugar 

09. mal: Befaring Horten Videregående Skole, LINK Arkitektur, Horten

23. mai: Befaring Lundhs, Halvorsen & Fleine / Dronninga Landskap / Flom for Flere, Larvik

6. juni: Sommerfest Hyttebefaringer, Stein Halvorsen Arkitekter, Grubesand. Etter befaringen hygger vi oss med mat, drikke og godt lag. Velkommen!

Last ned oppdatert vårprogram pr 1. april (PDF)

Invitasjoner til hvert arrangement sendes på e-post og annonseres på Facebook og VAFs lokalsider på arkitektur.no

Følg Vestfold Arkitektforening på Facebook!