Flere søkemuligheter

Stavangers mest energieffektive barnehage

Publisert av: Per Anda Sist oppdatert 22.10.2018

Ny barnehage på Våland i Stavanger med passivhusstandard, halvklimatiserte soner og miljøvennlig materialbruk. Barnehagen ble tatt i bruk januar 2013.

Korte fakta

  • Arkitekt: Abacus as
  • Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS
  • Prosjektperiode: 2009 - 2012
  • Arealforbruk: 830 m2 (hvorav 790 m2 oppvarmet)
  • Miljøambisjon: Energimerke A (Lysgrønn) , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Vålandshaugen ligger på toppen av Våland bydel ovenfor boligbebyggelsen og nedenfor Vålandstårnet mot nordøst. Barnehagen ligger sentralt med 0,5 km til nærmeste lokalsentrum, 0,1 km til nærmest stoppested for kollektivtransport. Den nye barnehagen er en fire-avdelings barnehage basert på en kombinasjon avdelingsbasert- og basebasert drift med fleksible løsninger. Det er lagt opp til separate innganger til de ulike avdelinger, samt egen inngang for ansatte og besøkende. Barnehagen er et av pilotprosjektene i Framtidens byer med energieffektive løsninger og miljøvennlige materialer.

Resultater etter 2 års drift

Prosjektets totale klimagassutslipp er sammenlignet med referanseberegningen redusert med 1,4 % for ferdigstilt bygg i drift. Klimagassutslippet for prosjektet i i-drift fase er beregnet til 38,75 kg CO2-ekv./år/m2. For bygget utgjør dette 30.612 kg CO2-ekv./år.

I tabell 2.1 er reduksjonene for alternativene vist for henholdsvis materialbruk, stasjonær energibruk til drift av bygget og person- og varetransport i driftsfasen. Materialbruk og transport er ikke endret i i-drifts fasen for dette prosjektet.

Skjermbilde 2018-10-22 kl. 10.02.48Skjermbilde 2018-10-22 kl. 10.02.48

Klimagassrapporten kan lastes ned her: I drift Klimagassrapport - Vålandshaugen barnehage - utarbeidet juni 2018

Film

 

 

Energi

Barnehagens er utformet i henhold til krav om passivhusstandard med romoppvarmingsbehov på 15 kWh/m2/år. Følgende tiltak ble vurdert for å oppnå dette målet:
- glassfelt mot sør for å trekke sollyset inn
- halvklimatiserte soner
- magasinering av varme i tyngre konstruksjoner
- 2 stk 217 meter dype energibrønner koblet opp mot en vann-vann varmepumpe
- solfangersystem (montert på sørveggen) som kobles opp mot varmepumpen og energibrønnene.
- utbygger vil forsøke å sesonglagre energi fra solfangersystemet i energibrønnene på sommeren, for så å hente den opp på vinteren
- peisovn som i tillegg har mulighet til å magasinere varme
- balansert ventilasjon med varmegjenvinning
- bygningsform som tar hensyn til vind og solforhold (solenergisystem)
- vindmølle (utgikk pga naboklager)

Haugesund 12mai Bernt Krogh-uten tekst_Page_19 Haugesund 12mai Bernt Krogh-uten tekst_Page_20

Konstruksjoner og materialbruk

Utbygger har ønsket å benytte mest mulig naturlige materialer i barnehagen som tre, stein, stål og glass for å redusere blant annet avgassing fra produkter som lim, fugematerialer etc:
- utvendig kledningen er kjerneved av furu
- Livos overflatebehandling inne
- heltre eikeparkett i alle lekerom
- gjenbruk av møbler i tillegg til at et 14cm tykt og robust eikebord fra et gigantisk eiketre er kjøpt inn fra Riska sag
- ekstra tiltak for lyddemping. Foreldrene melder at barna er mye mer opplagt når de kommer hjem fra barnehagen, og barna har et mye lavere lydnivå enn tidligere

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 830 m2 (hvorav 790 m2 oppvarmet)
Bruksareal (BRA): 830 m²
Oppvarmet bruksareal: 790 m²
Antall beboere/brukere: 73

KLIMAGASSREGNSKAP

  Referanse Prosjektert Ferdigstilt I drift
Energibruk 14,1 7 5,8 11,6
Materialbruk 6,1 10,1 9,1 9,1
Transport 18,8 18,1 18,1 18,1
Beregnet i kg CO₂-ekvivalenter pr. m² pr år
Klimagassregnskap utført av Rolf Hagen i Context AS

ENERGI

Energimerke: A (Lysgrønn)
Energiforbruk: 62 kWh/m2 år (beregnet levert). 25 kWh/m2/ år (oppvarmingsbehov)
Energikilder: Bergvarmepumpe (vann-vann, hovedenergikilde), solfanger (varmtvann og oppvarming), hypokaustoven, elektrisitet.
Beregnet levert energi: 62 kWh/m²/år (NS3031)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 33 MNOK (beregnet)

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Jørgen Moes gate 9, 4011 Stavanger
Sted/bydel: Våland
Kommune: Stavanger
Prosjektperiode: 2009 - 2012
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Barnehager
Miljøambisjon: Passivhusstandard (NS3700/3701)
Forbildeprogram: Framtidens Bygg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Stavanger kommune v/ Stavanger Eiendom
Arkitekt: Abacus as
Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS
Rådgivere: Boye og Waage & Co (RIB) | Multiconsult AS (RIV) | Elplan AS (RIE) | Norconsult AS (RIBr) | Sinus AS (RIA)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

Byggherrens prosjektbeskrivelse. Registreringsskjema for Framtidens bygg.

VEDLEGG


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund som del av Framtidens bygg i Framtidens byer - konkrete pilotprosjekter med mål om halvering av klimagassutslippene.

Dette innholdet er en del av Framtidens Bygg

logo_framtidensbygg

Del av Arkitekturguiden