NALs styre avbildet våren 2019. Siden er ansattrepresentant Dagny Marie Bakke (helt til venstre) byttet ut med Mikael Lye, og studentrepresentant Lars Hervik Helgesen (nr. to fra venstre) erstattet av Silje Lockert. Ellers består styret av Gisle Løkken, Adnan Harambasic, Marina Bauer, Aleksander Olderup Jensen og Marianne Skjulhaug. Foto: NAL

Valg av nye styremedlemmer

  Sist oppdatert 29.01.2020
Det er tid for å velge tre nye styremedlemmer til styret i Norske arkitekters landsforbund og valgkomiteen leter nå etter nye kandidater.

Unge medlemmer oppfordres til å stille, og valgkomiteen ønsker å få tips om kandidater også uavhengig av nettverk og bekjentskaper.

Styreverv varer normalt i tre år, og er en unik mulighet for å påvirke NALs arbeid og prioriteringer, i tillegg til å få erfaring fra organisasjons- og styrearbeid. NAL består av 14 lokalforeninger og en rekke komiteer, og til sammen er det en stor armé av fagentusiaster som alle gjør en betydelig innsats for organisasjonen og arkitekters rammevilkår.

Landsstyret er ansvarlig for at organisasjonen følger opp vedtak i representantskapet i NAL og drives i henhold til gjeldende retningslinjer og økonomiske rammer. Presidenten er styreleder og landsstyret består av ytterligere seks medlemmer, herav én studentrepresentant og én representant valgt av de ansatte. Valgkomiteen innstiller kandidater som velges av representantskapet.

Landsstyret er satt sammen av representanter fra hele landet, styremøtene foregår som regel i NALs lokaler i Josefines gate. Styrearbeidet godtgjøres, og utgifter til reise dekkes av NAL.

Har du spørsmål til vervet, er interessert i å stille – eller har tips om en god kandidat? Send en e-post til Magne Bergseth magne@havberg.no innen 14.02.20.

Hilsen valgkomiteen