Flere søkemuligheter

Nominert til Arkitekturprisen 2019

  Sist oppdatert 27.08.2019

Valle Wood er Norges største kontorbygg i massivtre. Prosjektet er et eksempel på ambsiøs og god, klimavennlig arkitektur og som et viktig nybrottsarbeid. Prosjektet er nominert til Arkitekturprisen 2019 av Oslo Arkitektforening.

Korte fakta

  • Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS
  • Interiørarkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS
  • Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS
  • Prosjektperiode: 2017 - 2019
  • Arealforbruk: 6700 kvm. 10.700 kvadratmeter (inkludert 4.000 kvadratmeter kjeller/parkering)

Valle Wood ble ferdigstilt og tatt i bruk sommeren 2019. Prosjektet ligger på Valle Hovin i Oslo, et område i sterk utvikling.

Prosjektet utmerker seg, med en arkitektur som både i program, skala og materialetet henvender seg til sine omgivelser. Første etasje er åpen, utadrettet og med spisesteder som bidrar til liv og møteplasser i området. Høydeforskjellen mellom gate og inngangsparti komplimenteres med en frodig vegetasjon. Fasadene har trepaneler med et variert uttrykk som gir en identitet til omgivelsene.

Valle Wood er Norges største kontorbygg i massivtre. Massivtre binder CO2 og bygget har 40 % lavere energibruk enn et «standard» kontorbygg på samme størrelse. Bærekonstruksjonen er i massivtre og både søyler, bjelker og heissjakter er synlig eksponert gjennom hele bygget og gir det et røft nordisk uttrykk. Hele bygget har en enkel, tydelig og gjennomført estetikk som kjennetegnes gjennom store og varierte vindusflater som gir gode lysforhold og gode rom å oppholde seg i. Gjennomgående har prosjektet svært gode innvendige takhøyder.

OAF vedtok våren 2019 en klimaresolusjon som slår fast at arkitekter, med sine sentrale roller i byutvikling og innenfor byggebransjen, må ta ansvar for å bidra til å stoppe klimaendringene. OAF har lagt vekt på at det hittil er bygget flere skoler, barnehager og andre offentlige institusjoner i massivtre og at næringsbygg er en sektor som nå øker sterkt i omfang. OAF mener at Valle Wood derfor har en stor signal verdi som kan være til inspirasjon for andre arkitekter og byggherrer.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 6700 kvm. 10.700 kvadratmeter (inkludert 4.000 kvadratmeter kjeller/parkering)

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Innspurten, 0663 Oslo
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2017 - 2019
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: NCC Property Development AS
Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS
Interiørarkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS
Rådgivere: Ing. Seim & Hultgreen AS (RIB) | Asplan Viak (RIE) | Asplan Viak (RIBfy) | Sweco Norge AS (RIBr) | Sweco Norge AS (RIA) | RIG:Sweco Norge. Prosjektering lås og beslag: Beslagos l Prosjektering og koordinering av treleveranser: Oslotre (design og utvikling bærekonstruksjoner i tre) l RIB trekonstruksjoner: Ny Struktur l RIE: ECT l RIV: Bright
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.