Solveig Dahl Grue i Arkitektbedriftene og Camilla Moneta i NAL har advart mot helseeffektene av ny TEK17, og er glade for at kommunalminister Jan Tore Sanner går bort fra forslaget om å tillate mindre dagslys og utsyn i nye leiligheter. Foto: NAL/Kjetil Husebø.

Vant frem om dagslys og utsyn

Tekst Pressemelding fra NAL/AiN Sist oppdatert 07.07.2017
NAL og Arkitektbedriftene (AiN) har jobbet offensivt for å forhindre at ny teknisk forskrift (TEK17) vil redusere boligkvaliteten fra 1. juli. Kommunalminister Jan Tore Sanner presenterte i dag, 22. juni, de endelige endringene.

— Vi er veldig glade for at et samlet fagmiljø har fått gjennomslag for at det ikke skal fires på kravene til dagslys og utsyn, sier utviklingssjef Solveig Dahl Grue i Arkitektbedriftene i Norge. 

Arkitektorganisasjonene har stått sammen om å utarbeide høringsuttalelse og om å jobbe bredt med andre interessenter innen boligkvalitet. Arbeidet har også inkludert dialog med funksjonshemmedes foreninger, SINTEF Byggforsk, Arbeidstilsynet, Helsedirektoratet, Forbrukerrådet, Støyforeningen, Leieboerforeningen, og andre. Sammen med kommuner, seniorråd og andre har de levert hver sine kritiske høringsuttalelser til den nye tekniske forskriften for bolig.

— Vi har særlig advart mot at de foreslåtte reduserte kravene til dagslys og utsyn fordi dette er så viktig for bokvalitet, brukbarhet, trivsel og helse. Så vi er glade for at Kommunaldepartementet har lyttet til de faglige innvendingene, sier fagsjef Camilla Moneta i Norske arkitekters landsforbund (NAL).

I arbeidet mot forskriften har Moneta og Dahl Grue deltatt i ulike debatter og medieoppslag.

Fortsatt kritiske
Til tross for gjennomslaget for dagslys og utsyn er arkitektene fortsatt kritiske til at kravet til bod i små leiligheter bortfaller. — Vi er bekymret for at TEK17 nå introduserer et nytt minimumsnivå for boliger, som resulterer i dårlige bomiljøer og økte samfunnsforskjeller, sier Dahl Grue.

Summen av endringene i TEK17 åpner for etableringen av en ny standard for treromsleiligheten, med et boareal på 50 m2. Treromsleiligheten har tradisjonelt vært den typiske boligen for små familier.  Det kan være  vanskelig å opprettholde både et privatliv og et sosialt liv for familier som bor på svært begrenset areal, uten tilstrekkelig oppbevaringsplass. Dette er verken en fullverdig eller forsvarlig boform, mener arkitektforeningene.

— Vi mener at vi det er riktig å bygge arealeffektive og tilgjengelige boliger. Men da må man legge til rette for gode løsninger, ikke bare fjerne krav til viktige funksjoner.  Forslagene i TEK 17 tror vi ikke  bidrar til en forbedring av selve boligen. ei heller lavere kvadratmeterpris. Den antatte besparelsen  ved å kutte ut lagringsplass og universell tigjengelighet er kun et resultat av at et betydelig areal av boligen fjernes, fastslår Moneta.

Les også:

Pressemelding fra KMD 22.6.2017

Kraftige reaksjoner på den nye byggeloven: — Frykter dårligere boliger 

Hvermannsens knuste boligdrøm

TEK17 – Forenklede forskrifter gir dårligere boliger  

Arkitekter frykter nye byggeforskrifter skal gå ut over folkehelsen

Lysfattige boliger og nitriste rom  

NAL forbereder høringssvar til TEK17

Ny rapporet om boligkvalitet fra arkitektene