Varsel om digital generalforsamling for VAF 4. mars, kl. 18.00

Tekst MK Sist oppdatert 11.02.2021
Velkommen til VAF’s digitale generalforsamling 4. mars, kl 18.00, på teams!

Her vil bl.a. årsberetning og årsregnskap for 2020 og budsjett for 2021 presenteres og vedtas. Saker som ønskes å tas opp til behandling må være innkommet til styret senest 18. februar på mail: vaf@arkitektur.no. For å kunne delta i generalforsamling, meld din interesse til samme mail, så får du tilsendt en link til teamsmøtet.

Av styrets 6 medlemmer fratrer et styremedlem etter endt periode. For å holde aktiviteten oppe må styret få påfyll av styremedlemmer. Er dette noe DU er interessert i? Eller kjenner du kanskje noen potensielle kandidater?
Her har du mulighet til å påvirke foreningens aktiviteter og det faglige påfyllet for engasjerte arkitekter i Vestfold. Vi ønsker å sikre god videreføring av lokalforeningen.

Send gjerne en kort presentasjon av deg selv, eller forslag til kandidater til styret på: vaf@arkitektur.no.

Presentasjon av dagens styre:

 

samlet bilder_2 

 

Etter generalforsamlingen vil det danske arkitektkontoret Lundgaard & Tranberg holde et digitalt foredrag via teams. Dette er et eget teamsmøte som man må melde seg til enkeltvis, se egen post på hjemmesiden.

Vi gleder oss og håper og se deg der! Vel møtt!

Mvh
Styret i Vestfold Arkitektforening