Varsel om ekstraordinær generalforsamling

Tekst MK Sist oppdatert 02.07.2020
Tema: reviderte vedtekter 2020

Styret i Vestfold Arkitektforening inviterer til ekstraordinær generalforsamling,
13. august, kl 18.00, i Friends lokaler i Tønsberg.

Her vil det stemmes om reviderte vedtekter iht. lokalforeningsmal fra NAL. 

Vennligst se vedlagt dokumenter: gjeldende vedtekter, reviderte vedtekter og NALs lokalforeningsmal for vedtekter. For å prøve å tydeliggjøre gjeldene revisjoner, er tilføyelser,
fra NALs lokalforeningsmal, farget med grønt i reviderte vedtekter 2020. Ytterligere tilføyelser, fra styret i VAF, er farget med gult. I gjeldene vedtekter, fra 2017, har styret markert det som faller ut med rød strekk.

 VAF - vedtekter 2017- revisjoner markert.pdf
 VAF - Vedtekter 2020 - revisjoner markert.docx
 Vedtektsmal-lokalforeningene-RS-14-06-2019.docx

Vi ser frem til å se dere og vedta reviderte vedtekter. Vel møtt!

 

Mvh
Styret i VAF