Flere søkemuligheter

Vecto Aibel kontorbygg

  Sist oppdatert 06.12.2010

Kompakt og effektivt kontorbygg i Sandnes med glassoverdekket atrium.

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2006
  • Arealforbruk: 25 000 m2 (inkludert kjeller)

Bygget snor seg som en elipse rundt et glassoverbygd atrium og ender seks etasjer over bakken. 1. etasje inneholder i hovedsak fellesfunksjoner som vestilbyle, kantine, kjøkken, undervisnings- og møterom, men også en del kontorer og landskap. De påfølgende etasjer er kontorer med plass til 1 250 personer. Det er et ordinært elementbygg med betongstøpt kjeller.

I all hovedsak er det brukt standard løsninger i materialvalg og utførelse. Konstruksjonen er bærende betongelementer og hulldekker. Overhenget ved hovedinngangen er løst med et forspent 80cm tykt stedstøpt betonngdekke. Fasadene er i aluminiums og glassbånd.

De tekniske løsningene sikrer høy grad av energiøkonomisering, med blant annet stor grad av styring på både varme, lys og ventilasjon. Det skal være et godt bygg å jobbe i.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 25 000 m2 (inkludert kjeller)

ENERGI

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 250 millioner kroner eks mva.

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Forusbeen
Sted/bydel: Forus, Sandnes
Kommune: Sandnes
Prosjektperiode: 2006
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Seabrokers
Prosjektledelse (PL): Kruse Smith (Hans Ragnar Uthus)
Hovedentreprenør: Kruse Smith Entreprenør AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.