Delta, Porsgrunn. MMW arkitekter. Foto: Nils Petter Dale

Velkommen til høstens første medlemsmøte 14. september!

  Sist oppdatert 25.08.2017
Møtet arrangeres i samarbeid med Vestfold arkitektforening (VAF). På programmet står befaring til det nye kontorbygget Delta i Porsgrunn. Etterpå blir det besøk om NORENGROS i Skien der helse og hygiene er tema. Benytt anledning til å få faglig påfyll og møt kollegaer fra både TeAF og VAF!

Bindende påmelding til arvaniti@kbarkitekter.no innen 10. september.

Transport, foredrag og mat/drikke er gratis for medlemmer.

Last ned programmet (PDF)

PROGRAM


DELTA / Porsgrunn

17.00 Befaring og foredrag

Husets design er et tydelig signal til brukerne og publikum om Kjølnes sine ambisjoner som regional møteplass for innovativ forskning og næring. Samtidig skal det kommunisere et ønske om å ta vare på kulturelle verdier i nærmiljøet og en generell holdning til nøkterne og miljøvennlige løsninger og materialbruk.

Guide og foredragsholder: Magne Magler Wiggen, professor, sivilarkitekt MNAL – mmw, Oslo.
www.mmw.no

NORENGROS Erik Tanche Nilssen AS / Skien

18.30 Mat / drikke

En smak av Telemark … og litt flytende føde fra Provence.

19.00 Helse og hygiene i offentlige bygg 

Bakteriespredning og mangelfull hygiene innenfor helsesektoren er et økende problem. Ulike infeksjoner florerer. Dette koster samfunnet enorme beløp. Ekstra alvorlig er problemstillingen ettersom flere og flere bakterier blir såkalt multiresistente mot antibiotika. Dette er en global «tikkende bombe» helsemessig. Alle som skal utforme bygninger og interiør bør ha en innsikt i disse utfordringene, og det skal settes opp mange bygg i vårt land fremover, blant annet for å ta vare på den store eldrebølgen som er i anmarsj.

Innleder: Henriette Berg Hansen, hygienesykepleier – Sykehuset Telemark HF 

19.20 ISKU Health

Som den eneste møbelprodusenten i verden har finske ISKU de 3 siste årene hatt et stort prosjekt gående for å utvikle produkter som reduserer spredning av bakterier og minsker risikoen for infeksjoner. De unike produktene, som er basert på naturlige materialer og avansert teknologi, har dokumentert resultat.

Geir Elind, Country Manager – ISKU INTERIØR
www.isku.no

19.50 «Vi gjør arbeidsdagen enklere – næringslivets støtteapparat»

«Norengros, en kjedesammenslutning av 13 lokalt eide bedrifter, leverer varer og tjenester til en rekke bransjer og til alle typer av offentlige instanser. Sortiment, distribusjon og ikke minst kompetanse, er årsaken til at vi er markedsleder i Norge på de fleste av våre forretningsområder. Forventet omsetning i år er ca. 3.3 milliarder NOK. Vi er stolte og langsiktige sponsorer til Norges Skiforbund, langrenn.»

Jørgen Bergsli, salgsleder – ETN
www.norengros.no

20.15 Bussavgang fra Skien