Flere søkemuligheter

Med trekonstruksjon som bærende arkitektonisk konsept

Publisert av: Per Anda Sist oppdatert 20.06.2017

Vennesla bibliotek og kulturhus ble vinner av Statens Byggeskikkpris for 2012. Vennesla bibliotek og kulturhus representerer det fremste i norsk byggeskikk, mener juryen for Statens Byggeskikkpris 2012. - Her møtes teknologisk og arkitektonisk innovasjon, og bygningen bidrar til stedsutvikling, gode offentlige rom. Arkitektene Helen & Hard viser enda en gang at tre kan brukes til å skal skape en spektakulær arkitektur som også er svært miljøvennlig.

Korte fakta

  • Arkitekt: Helen & Hard AS
  • Interiørarkitekt: Helen & Hard AS
  • Landskapsarkitekt: Helen & Hard AS
  • Prosjektperiode: 2008 - 2011
  • Arealforbruk: 1844 m2 oppv. BRA (10-15 ansatte 300-500 brukere)
  • Miljøambisjon: Energimerke: A

Treribbene som utgjør byggets hovedkonstruksjon binder eldre kinobygg og eksisterende torg sammen med et nytt bibliotek og kafe, samtidig som de samme rammene blir det overordnede konseptet som løser både bæring, teknikk og interiøret i biblioteket.

Det nye Kulturhuset i Vennesla består av et nytt bibliotek, kafé, og offentlige møteplasser, og det forbinder det eksisterende kino- og voksenopplæringssenter til et nytt anlegg. Hovedmålet med bygget er å skape et inviterende offentlig møtested som henvender seg mot torget og samler alle hovedfunksjoner i ett rom.

En mindre del av den eksisterende kinofoajén er revet, slik at bygget åpner seg mot torget i hele sin bredde. Glassfasaden og de integrerte overdekkede sitteplassene knytter bygget til det eksisterende offentlige livet på torget og i gågata. En eksisterende passasje på tomten er opprettholdt, og skaper en offentlig kommunikasjonsåre gjennom bygget.

Nybygget er organisert over tre halvplan. Inngangsonen ved torget er dobbelthøy og inneholder cafe, kinoresepsjon, biblioteksresepsjon og vrimleareale som ender i et lite amfi som stiger et halvplan opp til bibliotekets samlinger som romlig sett henger sammen med foyer og vrimleområdet nedenfor. I etasjen under biblioteksplanet ligger bibliotekets ulike grupperom, magasiner og andre støttefunksjoner.

For Publication_AKSO NY Sequence-Combined

Konstruksjoner og materialbruk

Hovedkonstruksjonen består av 27 ribber som spenner over hele rommet og inneholder tekniske føringer og innebygde møbler. Ribbene er prefabrikkert i limtre og CNC-skårne finérte treelementer. Formen forholder seg til eksisterende bygg og ivaretar innvendige funksjoner som lysinnslipp, studienisjer langs fasaden, bokhyller osv. Hver ribbe består av en limtresøyle og -bjelke, akkustiske paneler som også utgjør bygningsmessige ventilasjonskanaler, formbøyde lexan paneler, som fungerer som lysavdekning, samt integrerte møbler, som bokhyller, utstillingsmontre, sitteplasser og lesehuler.

Den gradvise forandringen i form fra ribbe til ribbe forholder seg til de to tilstøtende bygningene, samt tekniske, planmessige og brukerorienterte krav i de ulike delene av bygget. Sammen skaper ribbene en stadig skiftende opplevelse når man beveger seg gjennom rommet. Løsningene ble testet ut i prototyper av ribbene. (også i skala 1:1)

Ribbene brukes og er synlige også på utsiden av bygget. Mot torget (øst) spenner limtreribben i hele torgets bredde, og danner en ”urban loggia” som muliggjør overdekte offentlige sitteplasser ved torget. Mot sør/vest følger ribbene naturlige byggegrenser. Denne fasaden er kledd med fast vertikal tofarget skråstilt solavskjerming, som også slipper farget lys (dagslys) indirekte inn i bygget.

Alle yttervegger er konstruert som diffusjonsåpne konstruksjoner med utgangspunkt i massivtrevegger med rockwool systemvegg utenpå. Alle inner- og yttervegger, heissjakt, brorparten av dekker, samt limtreribbene er massivtre. Innvendig akkustisk spilehimling er utført i tre, alle gulv (publikums og ansattearealer) er utført som høykantparkett eik, og all fast innredning er utført i kryssfinér, overfinert bjørk. Utvendig kledning (vegg- og tak) er utført i ubehandlet kjerneved furu, den vertikale skråstilte solavskjermingen er også utført i limtre.

Skjermbilde 2012-02-15 kl. 21.11.03 Skjermbilde 2012-02-15 kl. 21.11.07 Skjermbilde 2012-02-15 kl. 21.11.18 Skjermbilde 2012-02-15 kl. 21.09.59

Energi

Et hovedmål med bygget er å redusere det totale energibehovet for både nybygget og de to tilstøtende byggene. Gjennom nybyggets plassering reduseres energibruken for alle tre bygg.

Bygget er prosjektert som et ”lavenergibygg”, med energiklasse A i forhold til levert energi. I nybygget er det brukt lavenergi-og passivhuskomponenter.

De tre byggene har fått åtte energibrønner som brukes av en vann-vann varmepumpe. Varmen som genereres i varmepumpen distribueres i bygget i vannbårne gulv og konvektorvarme.

Godt innemiljø

I bygget benyttes integrert fortrengnings og omrøringsventilasjon. Ventilasjon i hovedrom er integrert i ribbekonstruksjonen, med friskluftstilførsel lavt, og avtrekk langs møne.

Totalt er det brukt ca 450 m3 konstruktivt limtre i bygget, hovedsaklig i 100mm tykkelse som er eksponert på minst en side. Alle gulv er høykantparkett eik med lang varighet. Totalt er det brukt ca 450 m3 konstruktivt limtre i bygget. Tre som eksponert materiale bidrar både til fukt- og temperaturregulering i bygget, og har hygroskopiske og lavemitterende egenskaper som kan bidra til å skape et sunt og godt innemiljø.

Universell utforming

Prosjektet har en organisering som er gunstig for universell utforming. Det romlige konseptet bidrar til god orienterbarhet siden alle hovedfunksjoner ligger på inngangsplanet, i ett oversiktlig volum. Hovedgrepet med treribber, integrerte akkustiske paneler og integrert møblering gir akustiske forhold som er bedre enn kravene.  Det benyttes visuelle og taktile ledelinjer tilknyttet sentrale funksjoner. Alle overordnede bibliotekfunksjoner er lagt på ett plan. Alle plan i nytt og eksisterende bygg har heisadkomst plassert på samme sted som hovedtrapp, slik at vertikalkommunikasjonene likestilles.

Areal- og transport

Nytt bibliotek bidrar til redusert bilbruk gjennom ny, sentral plassering med god kollektivdekning. Konseptet med at bygget skal være en forlengelse av torget er med på å styrke sentrum.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 1844 m2 oppv. BRA (10-15 ansatte 300-500 brukere)
Bruttoareal (BTA): 1938 m²
Bruksareal (BRA): 1844 m²
Oppvarmet bruksareal: 1844 m²
Glassandel av bruksareal: 20,4 %

ENERGI

Energimerke: A
Energiforbruk: Netto energibehov: 80 kWh/m2 år. Levert energi: 58 kWh/m2 år. (Inndata fra NS3031).
Energikilder: Varmepumpe vann-vann
Beregnet netto energibehov: 80 kWh/m²/år (NS3031)
Beregnet levert energi: 58 kWh/m²/år (NS3031)

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 66,4 mill NOK (Inkl alle kostnader f.o.m konkurranse, inkl bygg utomhus, interiør mm)

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Venneslamoen, 4700 Vennesla
Sted/bydel: Vennesla sentrum
Kommune: Vennesla
Prosjektperiode: 2008 - 2011
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Interiør , Nybygg / Tilbygg , Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Kulturbygg/ -anlegg
Konkurranseform: Begrenset plan-og designkonkurranse
Entrepriseform: Hoved-/generalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Vennesla kommune
Arkitekt: Helen & Hard AS
Landskapsarkitekt: Helen & Hard AS
Interiørarkitekt: Helen & Hard AS
Prosjektledelse (PL): Vennesla kommune
Miljørådgiver: Rambøll AS
Rådgivere: Rambøll AS (RIB) | Rambøll AS (RIV) | Rambøll AS (RIE) | Rambøll AS (RIBr) | Sinus AS (RIA)
Hovedentreprenør: VEF Entreprenør | Vennesla kommune
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

PUBLISERT

Arkitektur N 1/12, Baunetz, D2, Byggeindustrien, Interiors Creation France, SKOG, Byggaktuellt, MARK, Ingeniørnytt, arkitektur SE, DOMUS

KILDER

Helen & Hard AS

VEDLEGG


Prosjektpresentasjonen er utarbeidet av Norske arkitekters landsforbund. Utarbeidelsen av presentasjonen er gjort som del av prosjekt for Barne og Likestillingsdepartementet og Innovasjon Norge. Dette prosjektet har fått støtte fra Innovasjon Norge / Trebasert Innovasjonsprogram.