Flere søkemuligheter

Et moderne kontorbygg som spiller på lag med eksisterende byggetrinn og landskapet rundt

Publisert av: Katrine Hamre Sørlie Sist oppdatert 20.03.2018

Målsettingen for Veritas 3 var å skape et funksjonelt, miljøvennelig og økonomisk fornuftig nybygg med gjennomgående arkitektoniske og tekniske løsninger som utnytter de fellesarealer og felles funksjoner som Veritas-senteret allerede har.

Korte fakta

  • Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS
  • Interiørarkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS
  • Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
  • Prosjektperiode: 2008 - 2016
  • Arealforbruk: 9349 m2 (bruksareal BRA) fordelt på 474 årsverk.
  • Miljøambisjon: Energimerke A (Yellow) , BREEAM Excellent , Passivhusstandard (NS3700/3701)

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet omfatter et større kontorkompleks tilknyttet Det Norske Veritas sitt hovedkontor på Høvik.

Kontorbygget Veritas 3 er på 10.000 kvadratmeter og ligger ved sjøen i forlengelsen av Veritas 2 i nordvest. Veritas 1 og Veritas 2 fra 1976 og 1984, var begge moderne bygninger i sin tid og er anerkjente for sine arkitektoniske kvaliteter. Utforming av Veritas 3 tar opp elementer fra de tidligere karakteristsiske byggetrinnene, og søker å videreutvikle disse i et nytt arkitektonisk formspråk. Mellom og rundt disse to byggetrinnene ligger Veritasparken som et offentlig tilgjengelig og populært park- og turområde. En viktig del av prosessen har vært å ivareta og forbedre dette rekreative området som et attraktivt utfluktssted for lokalbefolkningen.

Veritas 3 er oppdelt i en underliggende bygningskropp med to overlappende volumer plassert i retning mot sjøen. Bygningsvolumene relaterer seg til de eksisterende bygningenes dimensjoner, og samtidig muliggjør plasseringen utsikt til sjøen fra dypt inne i bygningskomplekset. Bygningen er kledt med lys naturstein og natur-eloksert aluminium som en kontrast til flis og flistegl i den øvrige Veritasbebyggelsen.

Veritas 3 er et passivhus og tilfredsstiller kravene til BREEAM NOR Excellent.

Prosess

En viktig del av prosessen har vært å ivareta og forbedre det rekreative området rundt som et attraktivt utfluktssted for lokalbefolkningen. Veritas 3 skulle bli et moderne kontorbygg i samklang med sine naturskjønne omgivelser og arkitekturhistoriske arv. I parken, mot sjøen. Veritasparken er vernet og vernede sveitservillaer ble flyttet som en del av prosjektet.

Økonomi

Byggekostnader: 295 millioner kroner

Energi

Veritas 3 er et passivhus og tilfredsstiller kravene til BREEAM NOR Excellent.

Konstruksjon og materialbruk

Bygget er fundamentert direkte på fjell og på peler til fjell. Bæresystemet består plasstøpte fundamenter /bunnplate, prefabrikkerte kjelleryttervegger, prefabrikkerte betongvegger i heis- og trappesjakter, prefabrikkerte stålsøyler/-bjelker/ -fagverk og prefabrikkerte betongdekker.

Bygget er utformet med relativt store utkragede fløyer, og dette er løst med etasjehøye stålfagverk. Bygningen er kledt med lys naturstein og natureloksert aluminium som en kontrast til flis og flistegl i den øvrige Veritasbebyggelsen.

Universell utforming

Sikrer adkomst for alle. Høyt fokus på ryddig planløsning for enkel orientering.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 9349 m2 (bruksareal BRA) fordelt på 474 årsverk.
Bruttoareal (BTA): 10023 m²
Bruksareal (BRA): 9349 m²
Antall beboere/brukere: 474

ENERGI

Energimerke: A (Yellow)
Energiforbruk: Netto energibehov: 86 kWh/m2 år. (Beregnet iht NS3700/3701).
Energikilder: Fjern-/nærvarmeanlegg (Egen energisentral med sjøvannsveksling for både energiproduksjon og frikjøling)
Beregnet netto energibehov:
86 kWh/m²/år (NS3700/3701)

DYNAMISK ENERGIBEREGNING

Gjennomsnittsklima

ENERGIBUDSJETT

Romoppvarming: 8,9 kWh/m²/år
Ventilasjonsvarme (varmebatterier): 6,9 kWh/m²/år
Varmtvann (tappevann): 5 kWh/m²/år
Vifter: 10,8 kWh/m²/år
Pumper: 1,5 kWh/m²/år
Belysning: 12,5 kWh/m²/år
Teknisk utstyr: 34,5 kWh/m²/år
Romkjøling: 0,7 kWh/m²/år
Ventilasjonskjøling (kjølebatterier): 5,2 kWh/m²/år

BYGNINGSTEKNISK

U-verdi tak: 0,1 (W/m²K)
U-verdi gulv: 0,11 (W/m²K)
U-verdi yttervegger: 0,15 (W/m²K)
U-verdi vinduer/ytterdører: 0,8 (W/m²K)
Normalisert kuldebroverdi: 0,03 (W/m²K)
Tetthetsprøving (målt): 0,3 (n50) [1/h]
Spesifikk vifteeffekt: 1,4 kW/(m3/s)
Årsvirkningsgrad varmegjenvinner: 85 %

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 295 MNOK

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Veritasveien 1, 1363 Høvik
Sted/bydel: Høvik
Kommune: Bærum
Prosjektperiode: 2008 - 2016
Status: Ferdigstilt, Fredet / vernet
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg , Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Kontorbygning
Miljøambisjon: BREEAM Excellent , Passivhusstandard (NS3700/3701)
Konkurranseform: Paralelloppdrag
Entrepriseform: Totalentreprise

PROSJEKTTEAM

Byggherre: DNV Eiendom AS
Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS
Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
Interiørarkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS
Opprinnelig arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter AS
Prosjektledelse (PL): ÅF Advansia AS
Miljørådgiver: Skanska Norge AS
Spesialrådgiver energi: Skanska Norge AS
Rådgivere: Skanska Norge AS og Djerving AS (RIB) | Norconsult AS (RIV) | Bjørn Jørgensen AS (RIE) | Skanska Norge AS (RIBfy) | Rambøll AS (RIBr) | Rambøll AS (RIA)
Hovedentreprenør: Skanska Norge AS
Byggeledelse: ÅF Advansia AS
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund.