Flere søkemuligheter

En robust og unik utsiktspaviljong i fjellandskapet på Hjerkinn

Publisert av: Katrine Hamre Sørlie, NAL Sist oppdatert 02.11.2016

Betydelig vekt er lagt på kvalitet og holdbarhet av materialer for å tåle det tøffe klimaet på Tverrfjellet. Hyttas enkle form og bruk av naturmaterialer referere til lokal byggeskikk og skaper en robust, men nyansert bygning som får besøkende å reflektere og tenke over det enorme og rike landskapet.

Korte fakta

  • Arkitekt: Snøhetta as
  • Interiørarkitekt: Snøhetta as
  • Landskapsarkitekt: Snøhetta as
  • Prosjektperiode: 2009 - 2011

Prosjektbeskrivelse

Dovrefjell er hjem til Europas siste villreinflokker, moskus og mange sjeldne planter og dyr. En lang historie fylt med fangsttradisjoner, gruvedrift og militære aktiviteter har satt sitt preg på landskapet. I tillegg til å være ett natur- og kulturlandskap, har Dovrefjell også en stor betydning i den norske bevissthet. Det har gitt opphav til eventyr, myter, poesi og musikk, samt grunnleggerne av den norske grunnloven sitt ordtak «Enige og troe, indtil Dovre falder!».

Veien til Tverrfjellhytta starter med en liten avstikker fra E6 ved Hjerkinn. Her ligger det en parkeringsplass med informasjonstavler og sanitæranlegg. Like ved ligger den nedlagte gruva, Folldal Verk. Parkeringsplassen er avgrenset av stolperekker, inspirert av de gamle ledegjerdene som ble brukt for å fange villrein i høyfjellet for mer enn 800 år siden. En gang- og rullestolsti på halvannen kilometer leder fram til hytta. Nedfelt i grusstien er det informasjonstavler i skifer med Dovrefjells historie og dyreliv gjennom de siste 10 000 år. 

På oppdrag fra Norsk Villreinsenter Nord har Snøhetta tegnet et observasjons- og informasjonsbygg på Hjerkinn i Dovre Kommune. Bygget har en grunnflate på 90m2 og huser et samlingsrom for ca 35 personer. Norsk villreinsenter og Statens naturoppsyn benytter bygget til undervisning og naturveiledning for skoleklasser og andre besøkende. Bygget har blitt et attraktivt turmål for den nye natur- og kulturstien til Tverrfjellet.

Tverrfjellhytta ligger ca. 1250 meter over havet med utsikt til Snøhettamassivet, Grisungdalen og Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. Det er utsikt til alle de tre store villreinområdene i regionen; Dovrefjell, Rondane og Knutshø.  Forsvarets tidligere bygg på tomten er fjernet og kjørevegen til Tverrfjellet er sanert i forbindelse med avviklingen av Hjerkinn skytefelt.

Det unike landskapet har dannet grunnlaget for den arkitektoniske ideen. Forholdet mellom naturlandskap, kulturlandskap og det mytiske landskapet står sentralt i Villreinsenterets formidlingsprogram. Naturlandskapet representert gjennom grunnfjellet, det mineralske. Kulturlandskapet knyttet til verdier som vekst og endring; det organiske. Det mytiske landskapet knyttes til perspektiv og utsyn i spenningsforholdet mellom en menneskelig skala og det vidåpne høyfjellet. Den åndelige dimensjonen stimulerer til refleksjon, kontemplasjon og ettertanke.

Den rektangulære bygningskroppen er plassert på tvers av fallretningen med langsiden mot Snøhetta-massivet. For at bygget skal tåle det harde høyfjellsklimaet er det lagt betydelig vekt på kvalitet og varighet i materialbruken. Hytta har et stivt rektangulært ytre skall med reisverk av HEA-bjelker kledd med åtte og ti millimeters plater i ubehandlet stål. Det korroderte metallet glir godt inn i fargene på fjellet, og refererer til den tidligere gruvedriften og jernmalmen som finnes i den lokale berggrunnen.

Hyttas indre kjerne har en organisk form laget av tre. Treverket er bearbeidet som vann og vind former fjell, is eller snø, og skaper et varmt og beskyttet samlingsrom som rammer inn den spektakulære utsikten. Det takhengte ildstedet er fokuspunkt i rommet uten å ta oppmerksomheten vekk fra utsikten. Treskulpturens form ble til ved bruk av 3d-modellering og er frest ut av firkantede 10” tømmerbjelker i furu. Tømmerbjelken ble montert på tradisjonelt vis, med treplugger av norske skipsbyggere fra Hardangerfjorden. Her er det uten bruk av verken lim eller skruer. Formens utside er behandlet med tretjære mens interiøret er oljet.

Hyttas er åpen og tilgjengelig i sommerhalvåret og er stengt resten av året med hensyn til det lokale dyrelivet. Tverrfjellhytta og stien opp til hytta ble offisielt åpnet av Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim 7. juni 2011.

Konstruksjon og materialbruk

Hyttas konstruksjon består av 10 mm stålplater på et betongfundament, reisverk av HEA-bjelker og utvendig og innvendig kledning av 8 og 10 mm stålplater. Det er lagt store krav til de synlige sveisene, og vinkelsliper ble ikke brukt. Stålet er valgt på grunn av herdigheten i det værharde fjellet. Det korroderte metallet har en farge som glir godt inn i fargene i fjellet. Sammenhengen med tidligere gruvedrift på Hjerkinn var også av betydning for materialvalget. Den avanserte stålkonstruksjonen ble levert av Ottabedriften Lonbakken AS.

Trearbeidene har Djupedal Båtbyggeri stått for.  Hyttas indre kjerne i tre er frest ut av 10” tømmerbjelker i furu og montert på tradisjonelt vis med treplugger. Digitale 3D-modeller ble brukt for å drive Fresen. Utside er behandlet med tretjære mens interiøret er oljet. 

Universell utforming

Parkeringsplassen, sanitæranlegget, stien og hytta er tilgjengelig for rullestolbrukere og barnevogner.

Økonomi

Hytta, sanitæranlegg, parkering, stier og infoskilt kostet sammenlagt 6 000 000 NOK inkludert MVA.

AREAL OG VOLUM

Bruttoareal (BTA): 90 m²
Antall beboere/brukere: 35

TRANSPORT

Avstand til sentrum: 35200 m
Avstand høyfrekvent koll.knutepkt: 7300 m

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Herkjinn
Kommune: Dovre
Prosjektperiode: 2009 - 2011
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Kulturbygg/ -anlegg
Forskriftsnivå: TEK-10
Bygningskategori (TEK): Kulturbygning
Konkurranseform: Direkte engasjement

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Norsk Villreinsenter Nord
Arkitekt: Snøhetta as
Landskapsarkitekt: Snøhetta as
Interiørarkitekt: Snøhetta as
Prosjektledelse (PL): Knut Bjørgum
Rådgivere: Dr.Techn. Kristoffer Apeland AS (RIB)
Hovedentreprenør: Prebygg AS
Underentreprenører: Lonbakken AS (Stål) ,Djupedal Båtbyggeri (tre), Skandinavisk Glassystem AB (glass)
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.

KILDER

http://snohetta.com/project/2-tverrfjellhytta-norwegian-wild-reindeer-pavilion
https://www.villrein.no/

http://www.otta2000.com/Fottur/Hjerkinn/Tverrfjellhytta_Hjerkinn.htm
http://www.archdaily.com/180932/tverrfjellhytta-snohetta