Viktige kommunearkitekter - 2014

Tekst Kjetil Husebø Sist oppdatert 18.12.2014
I artikkelserien ”månedens kommunearkitekt” har du blitt kjent med folk som jobber som kommunearkitekt ulike steder i Norge.

NAL ønsker å styrke den arkitektfaglige kompetansen i norske kommuner fordi de er hovedaktører i utviklingen av våre bygde omgivelser. Både som forvaltere, planleggere og bestillere utfører de sentrale oppgaver for arkitektur og stedsutvikling i Norge. Arkitektfaglig kompetanse i kommunene er NALs fanesak i 2014 og 2015. Les mer om fanesaken her 

I løpet av 2014 har NAL skrevet om disse arkitektene:

Solveig Høye, Elverum kommune 

Kristine Røiri, Sortland kommune

Mette Mohå, Tromsø kommune, Kauko Leskinen, Bærum kommune

Thomas Forslund Johnsen, Oslo kommune

Ann-Kristin Tonning Hilden, Marit Lerfdal, Anne Berit Raae, Kauko Leskinen, Camila Løvenskiold, Bærum kommune

Solveig Bergstrøm og Einar Parnemann, Drammen kommune

Hilde Hansen, Horten kommune

Hilde Bøkestad, Trondheim kommune

Hilde Haslum, Drammen kommune

Grete Kvinnesland, Stavanger kommune

Anniken Romuld, Tromsø kommune

Peder Lalim, Holmestrand kommune