Flere søkemuligheter

Villa Grundvåg

  Sist oppdatert 21.04.2017

Energieffektiv bolig i Svolvær med økt vegg- og takisolasjon

Korte fakta

  • Prosjektperiode: 2005
  • Arealforbruk: Bruksareal: 40 m2, brutto 45 m2 / person

Villa Grunnvåg ligger i Svolvær og er en familiebolig med utleieleilighet (ca 60 kvm) og dobbel innebygget garasje (2 biler etter hverandre, eller 1 bil og verksted). Huset er superisolert, konstruksjonen består av en kombinasjon av betong, stål og tre.

villa g - innemiljø

Huset har balansert ventilasjon med høyest mulige varmegjenvinning (trommel). Luften tas inn lavt og kastes ut på taket. Bygningen er utstyrt med mange små åpningsvinduer slik at det mekaniske anlegget skal kunne slåes av på sommeren for å spare viftestrøm. Da kan hele huset på en effektiv måte kryssventileres gjennom disse åpningsvinduene og foldedørene. Takustikket er bygget for å begrense fukteksponeringen av trekledningen. Det er også tatt hensyn til ekstra god lufting rundt alle kledningsbord. De er skrudd fast med 3-4mm mellomrom slik at hvert bord er godt luftet. Det er både sløyfing og lekting bak panelet for god lufting. Ingen av panelbordene er nærmere bakken enn ca 1m, for å redusere fuktbelastningen. Huset er også utstyrt med et elektrisk osmosesystem for å unngå at fukt avkjøler betong under mark. Osmose systemet fordriver fukten ut av betongkonstruksjonen slik at man ikke må bruke unødig energi til fordampingen av denne fuktigheten.

villa g - steds

Alle større vindusflater er orientert mot gunstig solvinkel, mot nord er det begrensede glassflater for dagslysinnfall. Betongelementene i nedre del av bygget er sandwich-elementer med 20 cm trykkfast isolasjon i midten. Larvikitt i sementtilslaget danner en sort betongoverflate. Tomta er meget værutsatt. Betongen i hjørnet mot sørøst danner en slags "baug" som beskytter huset mot de verste stormene fra sørvest.

villa g - materialer

Trekledningen er i dobbelfalset stående osp som er forbehandlet med jernvitrol, noe som gir treverket en jevn gråning, med naturlig farge. Det er benyttet oljet eik som kontrasterende panel. Begge disse treslagene er svært bestandige i eksteriører.
Alt panel er skrudd med syrefaste skruer og vil være enkelt å vedlikeholde.  Hulldekkene i spennbetongen gjør at planen er meget fleksibel og bygges om ved behov, også fordi føringer i stor grad er lagt i gulvet og vertikalsjakten og ikke i vegggene.

villa g - energi

Huset ligger ved sjøen. Her fryser det aldri pga. golfstrømmen. Derfor er det lagt ned en lang rørsløyfe ut på bunnen av bukten nedenfor huset. Sløyfen er koblet opp mot en varmepumpeenhet som kan drives av både gass og el. Hele huset er oppvarmet med vannbåren varme lagt i gulvet, under gulvbordene.
Dekkene er i betong, og det er minimum 10 cm isolasjon utenpå alle dekkeforkanter for å unngå kuldebroer. Undersiden av dekkene er bare sparklet og malt, og gjør at betongen kan ta opp varme og lagre varme fra innelufta. Oversiden av betongdekkene er foret opp for tekniske føringer og trinnlydisloasjon.
Våte rom er sammen med ildsteder og vertikalsjakt plassert sentralt i huset for å kunne utnytte varmen effektivt.
Vinduer og foldedører har U-verdi 1,1. Treveggene er bygget i 3 kryssisolerte sjikt med tilsammen 30 cm mineralull. På taket er det lagt 35-45cm trykkfast isolasjon med derbigum membran.
Det er benyttet tre i øvre del av bygget.  Det danner da en godt isolert "hatt" sammen med det ekstraisolerte taket, som bidrar til å holde igjen varmen i den termiske varmeoppdriften.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: Bruksareal: 40 m2, brutto 45 m2 / person

ENERGI

Energiforbruk: 45 m2 / person
Energikilder: Varmepumpe, vannbåren varme.

KOSTNADER OG STØTTE

Bygningskostnader: 12500 kr / m2 (med høy grad av egeninnsats)

PROSJEKTDETALJER

Sted/bydel: Svolvær, Lofoten
Kommune: Vågan
Prosjektperiode: 2005
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg
Funksjon/Bygningstype: Enebolig/ rekkehus o.l.

PROSJEKTTEAM

Hovedentreprenør: A/S Betong, Stavanger
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.