Arnstein Arnebergprisen 2013 ble tildelt eneboligen i Perlemorveien 7 i Fredrikstad. Arkitekt: Griff Arkitektur AS.

Villa vant prisen

Tekst Kennet Hald Sist oppdatert 18.03.2014
Enebolig i Fredrikstad, tegnet av Griff arkitektur AS, vant årets Arnstein Arneberg pris som deles ut av Østfold Arkitektforening.

Arnstein Arnebergprisen hedrer gode byggverk som er tegnet av østfoldbaserte arkitekter eller byggverk oppført i Østfold. Kriteriene er fremragende arkitektur i forhold til formgiving, tilpasning til omgivelsene, miljøtilpasning og integrasjon av fremtidsrettede tekniske løsninger.

Følgende tre prosjekter var nominert til prisen:

  • Hydrogenfabrikken Kunsthall av SG Arkitekter
  • Sagabakken Skole av PLUS arkitektur og LINK arkitektur, Fredrikstad
  • Villa Aasvangen/Gulbrandsen av Griff Arkitektur AS

Årets jury har bestått av: Amund Gulden, Sissil Gromholt og Leif D. Houck.
Juryen har kommet frem til følgende:

Årets Arnebergpris tildeles: Perlemorveien 7
Villaen ligger i et skrånende terreng inne i et boligfelt med nye eneboliger av ulik karakter. Tomten har flott utsikt over det åpne landskapet. Huset er svært godt tilpasset denne situasjonen. En kvadratisk hovedetasje med atrium i midten er løftet opp på en inntrukket base av betong. Bygget får slik flere ulike uterom med stor kvalitet: Det beskyttede atriet, takterrassen, en terrasse med bergrabber, lyng og furuer og et overdekket inngangsparti. Vindusåpningene i bygget gir utsikt til landskap og himmel, mens glassveggene i atriet gir blikk på tvers mellom husets ulike soner. Hovedetasjen er fint og beskjedent dimensjonert, med akkurat passe store rom for sine funksjoner. De romlige sammenhengene gir rike og sammensatte estetiske opplevelser. Den arkitektoniske utformingen fremstår som helhetlig og gjennomført, fra den klare volumoppbyggingen til valg av utvendige materialer og detaljer. Med fokus innover skapes et sosialt uterom hvor man kan velge å være beskyttet fra naboenes blikk og fra nabobyggenes mindre stillfarne utrykk. Her kan man velge å være alene med himmelen. Prosjektet overbeviser juryen på alle nivåer, fra situasjonsgrep, arkitektonisk uttrykk, detaljnivå og tiltalende og originale romlige sammenhenger og opplevelser.

perlemorveien 

Hedrende omtale: Hydrogenfabrikken Kunsthall
Med Hydrogenfabrikken kunsthall har Fredrikstad og Østfold fått et nytt tilbud for kunstnere, kreative yrkesgrupper og publikum. Den tidligere hydrogenfabrikken er et industrielt og arkitektonisk kulturminne, hvor arkitektene har klart å ivareta byggets romlige og konstruktive kvaliteter og på tilforlatelig vis tilrettelagt for nye funksjoner. Visjonene og gjennomføringsviljen som ligger bak dette prosjektet gjør det til et eksempel til etterfølgelse for andre lignende bygg.

Hedrende omtale: Sagabakken Skole
Sagabakken Skole skiller seg positivt ut blant nyere skolebygg. Særlig vektleggingen av gode dagslysforhold, romslig himlingshøyde, gjennomtenkt interiør, materialbruk og god romlig organisering overbeviser juryen. Det er godt med utsyn til omgivelsene og det er lett og orientere seg. Amfi og scene er godt tilknyttet det øvrige anlegget, og fremstår både som funksjonelt og en romlig opplevelse.

 

Les mer om hvem som har vunnet prisen tidligere