Flere søkemuligheter

Kontorbygg med passivhusstandard

Published by: Per Anda Last updated 19.04.2013

Det er bygget nytt kontorbygg i fire etasjer med standard som passivhus i Tønsberg, der bergvarmepumper i sin helhet besørger oppvarming og kjøling av tekniske installasjoner.

Short facts

  • Architect: Link Arkitektur AS
  • Project duration: 2011 - 2012
  • Area: 10065 m2 (oppvarmet BRA)
  • Environmental goal: Energy label A (Light green) , Passive house standard

Prosjektbeskrivelse

Vinkelbygget er gjennomført som et fullklimatisert moderne kontorbygg med fleksible løsninger for enkelt å kunne tilpasse seg leietagernes behov i dag og i fremtiden. Dagens eiere har gjennom hele prosjektperioden hatt en klar strategi på å gjennomføre prosjektet som et lavenergibygg med passivhusstandard for å sikre lavest mulig energikostnader i hele byggets levetid. Denne argumentasjonen er benyttet aktivt i forbindelse med markedsføringen av bygget til potensielle leietagere. HELFO er største leietaker som leier omlag 7200m2.

Det er i planleggingen lagt stor vekt på universell utforming, energiøkonomi og fleksible løsninger. Bygget er realisert med egen energisentral med termiske energibrønner for lagring av varme / kulde og akkumulatortanker. Dette i samspill med et bygg som har lavt varmetap og god solavskjerming gjør at bygget ikke skal ha behov for spisslast eller kjøling utover det som kan hentes med varmepumpeanlegget.

Eiendommen Kjelleveien 21 ligger sentralt til ved hovedinnfartsåren til Tønsberg og bestod opprinnelig av eldre "sliten" bebyggelse. Utbyggingen innebar at deler av bygningsmassen på tomten måtte rives for å gi plass til nybygget. “Vinkelbygget” har blitt et moderne fullklimatisert kontorbygg på fire etasjer med underliggende kjelleretasje for parkering, teknisk rom og fullklimatiserte arkivarealer. Tekniske rom forøvrig er lagt på tak over 4 etg. Totalareal er 12 583 m2, derav 10065 m2 er oppvarmet.

Økonomi og finansiering

Prosjektet hadde et totalbudsjett på 230,98 MNOK. Merkostnaden for økt energistandard i forhold til kravene i teknisk forskrift er beregnet til 14,4 MNOK. Total byggekostnad er beregnet til 22984 kr pr m2 oppvarmet BRA, som inkluderer merkostnader på 1432 kr/m2. Prosjektet mottok NOK 1 509 750 i støtte fra Enova.

AREA AND VOLUME

Area: 10065 m2 (oppvarmet BRA)
Gross area: 10969 m²
Heated area: 10065 m²

ENERGY

Energy label: A (Light green)
Energy consumption: Netto energibehov: 100 kWh/m2 år. Levert energi: 68 kWh/m2 år. (Inndata fra NS3031 og standard klima). Prosjektrapport 42
Energy sources: Varmepumpe (vann - vann) (besørger all oppvarming/kjøling), Elektrokjel med vannbåren varme (spisslast, backup)
68 % levert elektrisitet av totalt netto energibehov.
Estimated net energy: 100 kWh/m²/year (NS3031)
Estimated energy delivered: 68 kWh/m²/year (NS3031)

DYNAMIC ENERGY SIMULATION

SINTEF Prosjektrapport 42

ENERGY BUDGET

Room heating: 19,1 kWh/m²/year
Ventilation heating: 10,5 kWh/m²/year
Domestic hot water: 5 kWh/m²/year
Fans: 15,1 kWh/m²/year
Pumps: 1,9 kWh/m²/year
Lighting: 15,7 kWh/m²/year
Technical equipment: 18,8 kWh/m²/year
Ventilation cooling: 13,8 kWh/m²/year

BUILDING TECHNICAL

U-value roof: 0,1 (W/m²K)
U-value floor: 0,12 (W/m²K)
U-value wall: 0,12 (W/m²K)
U-value windows/doors: 0,8 (W/m²K)
Measured Air Tightness: 0,5 (n50) [1/h]
Specific Fanpower: 2 kW/(m3/s)
Heat recovery efficiency: 80 %

BUILDING COSTS

Building costs: 230,98 MNOK
Price pr square meter: 22984 kr/m²
Extra expenses energy: 1432 kr/m²
Project support Enova: 1509750 kr

PROJECT DETAILS

Street address: Kjelleveien 21, 3125 Tønsberg
Municipality: Tønsberg
Project duration: 2011 - 2012
Status: Technical design stage
Project type: New building / addition
Building type (function): Office building
Environmental goal: Passive house standard
Method of procurement: Design and build contract

PROJECT TEAM

Developer / client: HE-Kjelleveien AS
Architect: Link Arkitektur AS
Project management: BA-tec AS
Energy consultants: Norconsult AS
Consultants: Norconsult AS (RIB) | Norconsult AS (RIV) | Norconsult AS (RIE) | Norconsult AS (RIBr)
Main contractor: Bermingrud Entreprenør AS
Drawings may contain errors and may not be in accordance with local law or building code. Drawings are copyrighted and for inspiration purposes only. National Association of Norwegian Architects is not responsible for any damage og loss caused by the any type of use of drawings available online.

REFERENCES

Prosjektbeskrivelse Enova (BA-tec AS)
Faktaark Vinkelbygget (BA-tec AS)

Prosjektoppslaget er utarbeidet av Norske Arkitekters Landsforbund på oppdrag for Enova.