Vinner av Arkitekturprisen 2019: Haga & Grov vant med Holmegenes

Tekst Kjetil Husebø Sist oppdatert 27.09.2019
Holmegenes er et forbilledlig prosjekt i arbeidet med å finne nye former for byboliger som er tilpasset sted og brukere.

Det ligger i ett av Stavangers mest etablerte villastrøk. Ambisjonsnivået er høyt, både med hensyn til kvalitet, funksjon og arkitektur. Anlegget består av flerfamilieboliger i byvillaer og viser en fremragende måte å tilpasse seg konteksten og den lokale byggeskikken på. Samtidig har det en sterk egenidentitet med et nytt og interessant arkitektonisk uttrykk.

— Vi er veldig glade, takknemlige og overrasket over engasjementet for Holmegenes fra våre kollegaer. Det er gledelig at et prosjekt som vi oppfatter som spesielt tilpasset sin kontekst har en mer universell interesse, sier Hilde Haga i Haga & Grov AS, sivilarkitekter MNAL.

Prosjektet består av 45 leiligheter fordelt på 14 volumer der hvert bygg i prosjektet, som er tilpasset sin egen situasjon, er vakkert og skulpturelt utformet og viser en tolkning av den historiske Stavangerboligen. Størrelsen på leilighetene er fra ca 100 kvm til 260 kvm. Skalaen på bygningene er tilpasset skalaen på omkringliggende boliger i «Eiganes-strøket». Bygningene og forbindelsene knytter seg til den overordnede strukturen de inngår i. Det er høy kvalitet i materialer og detaljutforming for at anlegget skal eldes vakkert og kunne bli en bygningsarv til kommende generasjoner.

Fortetting med kvalitet
— Vi håper at prosjektet kan være et eksempel på fortetting i eksisterende boligområder. Mye handler om å skape dialog med nabolaget ved valg av bebyggelsesstruktur, nedskalering av bygningsvolumene, gjennomtenkte materialvalg og bevisst utforming av uterom, sier Rune Grov i Haga & Grov.

DCIM\100MEDIA\DJI_0100.JPG

— En engasjert oppdragsgiver har gitt oss mulighet til å skape unike leiligheter med boligkvaliteter som dagslys fra fire sider, store takhøyder og generøse, delvis overdekkede uteplasser. Planløsningene er utformet med tanke på fleksibilitet gjennom livet med sine tydelige siktlinjer, sonedeling og gode lysforhold. Alle leiligheter har fått sin egen forhage med eksponerte inngangsdører for å gi liv til området og for å styrke nabolagsfølelsen, sier Hilde Haga. 

08

05_fotograf Sindre Ellingsen (web)

Prosjektteam
Holmegenes er tegnet av Haga & Grov AS, sivilarkitekter MNAL
(Hilde Haga, Rune Grov, Vigdis Åsnes, David Skogvold, og Jacob Hadler).

Byggherre: Smedvig Eiendom
Landskapsarkitekt: Klorofyll Landskapsarkitektur
Interiørarkitekt: Haga og Grov AS, sivilarkitekter MNAL
Rådgivere: Boye og Waage & Co (RIB) | Norconsult AS (RIV) | Stavanger Installasjon (RIE) | Norconsult AS (RIBr) | RIGeo: Sweco Norge AS
Hovedentreprenør: Kruse Smith AS

Les mer om prosjektet her

https://www.arkitektur.no/holmegenes

https://www.hagagrov.no/prosjekter/større-bygg/holmegenes

http://holmegenes.no

Fakta om Arkitekturprisen

Arkitekturprisen er en unik fagpris hvor alle medlemmer i Norske arkitekters landsforbund (NAL) utgjør juryen. Målsettingen med Arkitekturprisen er å synliggjøre, hedre og diskutere hva som er god arkitektur. Prisen er delt ut to ganger tidligere, i 2015 og 2017. Nytt i år er at lokalforeningene i Norske arkitekters landsforbund har innstilt kandidater til finalerunden.

Arkitekturprisen 2019 støttes av Kulturdepartementet, Direktoratet for byggkvalitet, Jotun, Moelven, Norgips, Gjensidige, Steni.

Se alle nominerte prosjekter her

815x550px

 

Presse

Pressekontakt: kommunikasjonsrådgiver Kjetil Husebø, epost: khu@arkitektur.no / tlf: 992 56 588

Kontaktperson for Haga og Grov AS, sivilarkitekter MNAL: Hilde Haga,
epost: hilde@hagagrov.no / tlf 515 17 630

Bilder kreditteres: Sindre Ellingsen / Haga & Grov AS, sivilarkitekter MNAL.