Årets prisvinnere representert ved Nils Köplin, (fra venstre), Knut Longva og Ewan Smith.

Vinner av OAFs arkitekturpris 2018

Tekst Joakim Skajaa Sist oppdatert 25.06.2018
På årets sommerfest ble Longva Arkitekter kåret til årets vinner av OAFs arkitekturpris for sin gjenvinningsstasjon på Smestad. Prisen som deles ut for femte gang har som formål å rette oppmerksomhet mot arkitektur – og byutviklingsprosjekter av høy kvalitet i Oslo og Akershus, sentrale og aktuelle rammebetingelser for faget og våre bygde omgivelser som helhet.

Pris- og stipendkomiteen har i år vurdert totalt 11 prosjekter opp mot kriteriene for tildeling. Av disse ble 5 prosjekter valgt ut for befaring, inkludert en grundig presentasjon ved prosjektenes arkitekter. I de tilfeller hvor det har vært tvil om enkeltmedlemmers habilitet, er OAFs habilitetsrutiner fulgt.

Årets vinner representerer en ny bygningstype, en gjenbruksstasjon for publikum der håndtering av avfall foregår innendørs. Denne løsningen gir en positiv opplevelse for publikum og et bedre og mer skjermet arbeidsmiljø for de ansatte.

I tillegg til å fylle oppgaven som gjenbruksstasjon fungerer den som en buffer mellom trafikken på Ringveien og boligbebyggelsen bak. Gjenbruksstasjonen består av en åpen, ikke klimatisert hall med stasjoner for diverse avfallsfraksjoner, samt en klimatisert del med fasiliteter for de ansatte.

Det store volumet er brutt opp ved bruk av gjentatte saltak, som bidrar til å gi det en mer stedstilpasset målestokk. Det er tett fasade inn mot fjell i bakkant og på gavlene, mens hovedfasaden mot Ringveien er utført i strekkmetallrister mellom sekundærsøyler i limtre, noe som gir en fin og variert opplevelse av fasaden fra ulike standpunkt. Strekkmetallristene er vinklet slik at de er tettest mot syd-vest for solavskjerming, og mer åpent mot nord-øst for utsyn. Den femte fasaden, det grønne taket, oppleves som et bølgende landskap mot boligområdet.

Det er et sterkt prosjekt, som på overbevisende vis synliggjør at et så prosaisk program som en gjenbruksstasjon kan bli arkitektur, ikke bare nyttebyggeri. Det må spesielt trekkes fram at prosjektet tilfører kvaliteter til nærmiljøet, utover prosjektets opprinnelige program. Med sin enkle detaljering, røffe bestandige materialbruk, og sin flotte skalering er det et forbildeprosjekt.

Oslo Arkitektforenings Arkitekturpris 2018 tildeles LONGVA ARKITEKTER for Smestad gjenbruksstasjon. Komiteen ønsker samtidig å berømme byggherre renovasjonsetaten, Oslo kommune for vilje til å satse på et prosjekt som beveget seg utover grensene for det opprinnelige oppdraget. 

Her er ArkitekturN sin presentasjon av prosjektet

OAFs pris- og stipendkomité:

Minna Riska, Mari Nysveen Hellum, Einar Dahle, Arild Walther Jacobsen, Åsne Fjellanger