Fra venstre: Skøyen stasjon: Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter. Vækerø stasjon: Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter. Lysaker stasjon: Asplan Viak, Longva arkitekter og Arup. Fornebuporten stasjon (tidligere Arena):Zaha Hadid Architects og A-lab. Flytårnet stasjon: Mestres Wåge Arkitekter/Mestres Wåge Arquitects SLP/Imago-Atelier de Arquitectura og José Gigante. Fornebu stasjon og driftsbase: Zaha Hadid Architects og A-lab.

Vinnere av Fornebubanen

Tekst Kjetil Husebø Sist oppdatert 27.11.2018
Se vinnerne i plan- og designkonkurransen for nye T-banestasjoner på Fornebubanen i Oslo og Bærum. Les mer i NAK 504.

I slutten av november 2017 ble det lyst ut en offentlig plan- og designkonkurranse for i alt seks nye T-banestasjoner på Fornebubanen, og ny driftsbase på Koksa. Det kom inn hele 85 søknader fra ulike arkitektkontorer som ønsket å delta. Etter en prekvalifisering ble 14 kontorer/team invitert med videre i prosessen. Juryen har jobbet gjennom høsten med å evaluere de innkomne forslagene, og nå foreligger juryens innstilling.

Edit

Vinnerne av konkurransen ble annonsert mandag 26. november under et arrangement i Arkitektenes Hus. Vinnerne Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter, Asplan Viak, Longva arkitekter og Arup, Zaha Hadid Architects og A-lab, Mestres Wåge Arkitekter/Mestres Wåge Arquitects SLP/ImagoAtelier de Arquitectura og José Gigante og byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg. Foto: NAL.

 

Vinnerene:


Skøyen stasjon: Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter.

Prosjekt: «Lyssprekk»

14. LYSSPREKK SKØYEN Hovedperspektiv_Stasjonsrom14. LYSSPREKK SKØYEN Stasjonsplass syd

 
Vækerø stasjon: Gottlieb Paludan Architects og L2 Arkitekter.

Prosjekt «Bergtatt»

15.Bergtatt Vækerø hovedperspektiv 115.Bergtatt Vækerø hovedperspektiv 3
 
Lysaker stasjon: Asplan Viak, Longva arkitekter og Arup.

Prosjekt: «Lysakers hjerte»

04.Lysakers hjerte-perspektiv 3

04.Lysakers hjerte-perspektiv 2

Fornebuporten stasjon (tidligere Arena): Zaha Hadid Architects og A-lab.

Prosjekt: «Himmelen under»

02.HIMMELEN UNDER -ARENA OG RØMNINGSVEI -  HOVEDPERSPEKTIV  2

02.HIMMELEN UNDER -ARENA OG RØMNINGSVEI -  HOVEDPERSPEKTIV 1

Flytårnet stasjon: Mestres Wåge Arkitekter/Mestres Wåge Arquitects SLP/Imago-Atelier de Arquitectura og José Gigante.

Prosjekt: «Volare»

13. Volare - Flytårent VIEW 01

13. Volare - Flytårent VIEW 02

Fornebu stasjon og driftsbase: Zaha Hadid Architects og A-lab.

Prosjekt: «Underjordisk landskap».

03.UNDERJORDISK LANDSKAP - FORNEBU SENTER OG DRIFTSBASE - HOVEDPERSPEKTIV 2

03.UNDERJORDISK LANDSKAP - FORNEBU SENTER OG DRIFTSBASE  - HOVEDPERSPEKTIV 1

Fornebubanen vil nå starte prosessen med å inngå kontrakt med vinnerne i konkurransen. Det er ventet at dette arbeidet starter opp så raskt som mulig.  

— Formålet med plan- og designkonkurransen var å finne gode arkitektoniske konsepter for alle de seks stasjonene langs Fornebubanen. Vi er veldig fornøyde med nå å få på plass arkitekter til å bistå i den videre prosessen med utforming av stasjonene på Fornebubanen», sier juryleder Irene Måsøval, direktør for Fornebubanen

For reisende med Fornebubanen skal reisen oppleves som praktisk, trygg og oversiktlig. Det skal være enkelt å orientere seg, selv for førstegangsreisende. Sosial trygghet gjennom oversikt, bruk av glassflater og god belysning har vært viktig. At Fornebubanens stasjoner skal legge til rette for sykling og sykkelparkering har vært høyt prioritert.

— Dette er veldig spennende. Det er inngangene og stasjonene som skaper T-banenes identitet for alle som reiser kollektivt i hverdagen. Vi har tradisjon i Oslo for spennende, funksjonell og nøktern arkitektur på T-banen. Denne tradisjonen er byrådet opptatt av å ta med videre når vi nå gjennomfører den største kollektivutbyggingen i Osloregionen siden T-banen ble bygget etter andre verdenskrig, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg. 

— Den fremtidige utviklingen av Fornebu henger nøye sammen med etableringen av Fornebubanen. Vi ønsker at stasjonene langs Fornebubanen blir gitt en identitet og arkitektonisk utforming slik at flere vil velge å bruke T-banen som transportmiddel, sier fylkesordfører Anette Solli i Akershus fylkeskommune.

Juryens sekretær, konkurranseleder i Norske arkitekters landsforbund, Gisle Nataas, er glad for at Fornebubanen valgte å gjennomføre en arkitektkonkurranse for T-banestasjonene.
— Det er viktig å arrangere en arkitektkonkurranse fordi da baserer man valget av arkitekt og design på det beste forslaget. man vet hva man får, man vet hvor man skal, målet er kjent for alle og det som blir valgt som konkurransen vinner er den beste måten å løse det på - både for oppdragsgiver og situasjonen. alt er ivaretatt; logistikk, økonomi, oversiktlighet. i en anbudskonkurranse, som veldig mange velger, så startet man på null. arkitekter er valgt ut ifra for eksempel økonomi og tidligere prosjekter, og man aner ikke hvordan det blir. så med en arkitektkonkurranse får man belyst det man skal gjøre fra flere forskjellige vinkler, som gjør mat man både blir veldig oppmerksom på hva man ikke skal gjøre - og hva man skal gjøre - for at det skal bli et best mulig realisert prosjekt, sier Gisle Nataas.

Juryen har bestått av følgende personer:

·       Reiulf Ramstad, oppnevnt av Norske arkitekters landsforbund (NAL)
·       Dag Olsen, Akershus fylkeskommune
·       Gro Magnesen, Bærum kommune
·       Anders Hartmann, Byrådsavdelingen for miljø og samferdsel, Oslo kommune
·       Knut Wisthus-Johansen, Sporveien
·       Ola Skar, Ruter
·       Irene Måsøval, Fornebubanen

For mer informasjon, kontakt:
Gisle Nataas, konkurranseleder i Norske arkitekters landsforbund. Tlf. 980 89 637
Espen Tjersland, kommunikasjonsansvarlig Fornebubanen. Tlf. 913 84 213 

Untitled-1

 

Skjermbilde 2018-11-26 kl. 12.54.35

Begrenset plan- og designkonkurranse «Seks stasjoner langs Fornebubanen»
Utgitt av Norske arkitekters landsforbund på oppdrag av Fornebubanen. Last ned NAK 504 (22 mb
) 


Fakta om Fornebubanen:

Byggestart er planlagt i 2020 med ferdigstillelse av banen høsten 2025.
Banen blir om lag 8,2 km lang, og strekker seg fra Fornebu senter til Majorstuen. Ca. 5,6 km av strekningen er i Bærum.

Det skal bygges seks nye stasjoner som heter følgende: Skøyen, Vækerø, Lysaker, Fornebuporten, Flytårnet og Fornebu.  

I Oslo er det planlagt nye stasjoner på Vækerø og Skøyen. I Bærum er det planlagt nye stasjoner på Koksaområdet, mellom Snarøyveien og Rolfsbukta, en stasjon ved Telenors hovedkontor med utganger på begge sider av Snarøyveien, og en stasjon med tilknytning mot Telenor Arena og adkomster fra begge sider av Oksenøyveien. I tillegg er kommer det en stasjon på Lysaker.
Reisetiden blir ca. 12 minutter fra Fornebu til Majorstuen.
Banen vil ligge i tunnel under bakken.

 

Les mer

Slik blir de nye stasjonene på Fornebubanen (Aftenposten)

Slik blir stasjonene på Fornebubanen (NRK)

Om Norske arkitekters landsforbund

Norske arkitekters landsforbund (NAL) er en fagideell medlemsorganisasjon for arkitekter i Norge. NAL har i mer enn 100 år arbeidet for å fremme god arkitektur og arkitekters felles interesser, og i dag har NAL rundt 4300 medlemmer og 14 lokalforeninger i hele landet. NAL samarbeider med en rekke offentlige og private aktører for å bedre rammebetingelsene for arkitekter og arkitektur. NAL skal være ledende i utformingen av arkitekturpolitikk, og være en tydelig stemme i samfunnet. Det er bare arkitekter med en offentlig godkjent utdannelse som kan bli medlem av NAL og har rett til å kalle seg arkitekt MNAL.

NAL spiller en viktig rolle i arkitekturfagets utvikling nasjonalt, men også i formidlingen av norsk arkitektur internasjonalt. NAL har vært drivkraften bak etableringen av blant annet Oslo arkitektur Triennale, FutureBuilt, Bylivssenteret, Arkitekturmuseet og NALs bibliotek samt Norges ledende kurs- og etterutdanningsvirksomhet for arkitekter. I tillegg står NAL bak utgivelse av Norges eneste rendyrkede fagblader innen arkitektur, ArkitekturN og Arkitektnytt.