Team "The Urban Village Team" er vinner på Furuset og team "Recipe for Future Living" er vinner på Stovner.

Vinnere kåret i Reinventing Cities Oslo

Tekst Gisle Nataas Sist oppdatert 23.05.2019
Vinnere for de to konkurransene Reinventing Cities Oslo: Furuset og Stovner er kåret. Team "The Urban Village Team" er vinner på Furuset og team "Recipe for Future Living" er vinner på Stovner. NAL var konkurransefunksjonær i konkurransen og har oppnevnt jurymedlem.

Kort om den internasjonale konkurransen Reinventing Cities:
Oslo kommune ønsker å være i front i kampen mot klimaendringer, og stiller med to eiendommer i Groruddalen i den internasjonale konkurransen Reinventing Cities. Eiendommene er lokalisert på Furuset og Stovner. Konkurransen skal sette nye standarder for klimavennlige urbane prosjekter, og bane vei for nye måter å arbeide tverrfaglig på for å oppnå de beste innovative løsningene for fremtidens byer. Konkurransen åpner for å konkurrere på blant annet innovasjon, arkitektur, og ulike former for kollektivløsninger og sambruk. Aktuelle aktører kunne melde sin interesse innen 31. mai 2018. I første runde kom det inn tolv forslag som ble gjennomgått og vurdert av en utvelgelseskomité, som bestod av ulike representanter fra Oslo kommune, C40 og FutureBuilt. Fire finalistteam utdypet sine konsepter, og avga et endelig og bindende prosjekttilbud henholdsvis i februar og mars 2019. Resultatet av konkurransen ble offentliggjort 22.mai under Urban Future global conference. 

Vinner: Furuset

Oppsummert mener juryen at utkastet «The Urban Village» av team "The Urban Village Team" har besvart konkurranseoppgaven på den beste måten. Juryens avgjørelse er enstemmig. 

The Urban Village Team: OBOS Nye Hjem AS, LPO architects, SLA, Bollinger+Grohmann, Veidekke Entreprenør AS

VinnerFuruset_Skjermbilde

Om vinnerprosjektet sier juryen:

«Vinnerutkastet gir meget gode løsninger for en rekke prinsipper som juryen anbefaler at legges til grunn for det videre arbeidet:

 • Forhold mot bygata.«The Urban Village» gir mye tilbake til konkurranseområdets sosiale liv og til gatestrukturen rundt, med blant annet en foreslått samlingsplass med god tilgjengelighet, et grendehus åpent for alle og et åpent og inviterende gårdsrom.
 • Bygningskropp- og struktur.Prosjektet har et godt løst konsept for bygningskropp, som egner seg godt for det videre arbeidet.
 • Fellesløsninger.Prosjektet har godt utviklede fellesområder, særlig det felles veksthuset som fungerer som stedets sosiale hjerte, samtidig som det henvender seg til gata. Dette konseptet egner seg godt for det videre arbeidet.
 • Bærekraft.Prosjektet har mål om å oppnå BREEAM outstanding og dette mener juryen bør være et hovedmål i det videre arbeidet. «The Urban Village» har potensiale til å bli et internasjonalt foregangsprosjekt innen bærekraft og bør fokusere på dette i det videre arbeidet.»

IMG_5810IMG_5810IMG_5810

 

Vinner: Stovner

Oppsummert mener juryen at utkastet «Recipe for Future Living» av team "Recipe for Future Living" har besvart konkurranseoppgaven på den beste måten. Juryens avgjørelse er enstemmig.

«Recipe for Future Living»: Ineo eiendom AS, Mad arkitekter, Landskap+ AS, Asplan Viak, Vill Energi AS, Léva Urban Design, Resirqel AS, Mad communication AS, Deichman Bibliotek Stovner

VinnerStovner_Skjermbilde

Om vinnerprosjektet sier juryen:

«Vinnerutkastet gir meget gode løsninger for en rekke prinsipper som juryen anbefaler at legges til grunn for det videre arbeidet:

 1. Takhager.«Recipe for Future Living» foreslår en løsningen med takhager med vannansamling, og utstrakte grøntarealer. Dette virker godt løst med tanke på overvannshåndtering.
 1. Bygningskropp.Prosjektet har utviklet et tydelig arkitektonisk grep, der miljøløsningene er en integrert del av utformingen. Målestokk og skala er i tråd med reguleringsplanen og virker å gi gode solforhold og et godt forhold til omgivelsene.
 1. Medvirkning.«Recipe for Future Living» har en god og troverdig strategi for lokal medvirkning og verdiskaping, og virker å ha god stedsforståelse.»

 IMG_5812IMG_5812IMG_5812

Reinventing Cities

Konkurransen Reinventing Cities arrangeres av C40 (Cities Climate Leadership Group). Storbyer verden over spiller en avgjørende rolle for å nå Paris-avtalens mål om klimagassutslipp. 15 av verdens storbyer deltar i denne internasjonale miljø- og klimakonkurransen. Til sammen har byene bidratt med 39 eiendommer inn i konkurransen, og private aktører har blitt invitert til å komme med sine bærekraftige konsepter til eiendommene. Vinnerteamet for hver enkelt eiendom gis muligheten til å kjøpe og utvikle eiendommen i tråd med vinnerforslaget.

Følgende aktører var finalister for eiendommen på Furuset:

 1. The Urban Village Team (OBOS Nye Hjem AS, LPO architects, SLA, Bollinger+Grohmann, Veidekke Entreprenør AS)
 2. CONTROL GREEN GROUP (Control AS, Kaden+Lager GmbH)

Følgende aktører var finalister for eiendommen på Stovner:

 1. «Recipe for Future Living» (Ineo eiendom AS, Mad arkitekter, Landskap+ AS, Asplan Viak, Vill Energi AS, Léva Urban Design, Resirqel AS, Mad communication AS, Deichman Bibliotek Stovner)
 2. «Our Reinvented Village» (Norske Helsehus AS, White arkitekter AB, COWI AS, OSLO INTERNATIONAL HUB, Sopra Steria AS, IOTA Fundation, NORANERGY AS, SINTEF AS, Helseforetaket Incita AS).

Juryen

De innleverte utkastene er bedømt av en jury med følgende sammensetning:

 • Trond Moengen, Sivilingeniør, Energidata Consulting AS, Klimaetaten. Juryens leder
 • Katharina Bramslev, Sivilingeniør bygg, Grønn Byggallianse. Oppnevnt av EBY
 • Rolf Hagen, Arkitekt MNAL, Context AS, Oppnevnt av NAL
 • Ragnhild Momrak, Landskapsarkitekt MNLA, Dronninga Landskap. Oppnevnt av NLA
 • Arne Bergsgard, Planlegger, Plan- og bygningsetaten i Oslo
 • Bjørn Hallme, Representant Bydelsutvalget, Bydel Stovner
 • Halvor Voldstad, Planlegger, Bydelsadministrasjonen, Bydel Furuset
 • Desirée Bernhardt, Forum Manager, Low-Carbon Districts, C40
 • Kai Reaver, arkitekt MNAL, Norske arkitekters landsforbund var juryens sekretær.

Les juryens begrunnelse og om konkurransen i juryens rapport:
Norske Arkitektkonkurranser (NAK) nr. 511: Reinventing Cities Oslo: Furuset og Stovner

NAK 511 Reinventing Cities Oslo- Furuset og Stovner forsideNAK 511 Reinventing Cities Oslo- Furuset og Stovner forside 

 Foto fra offentliggjøringen 22.mai, Urban Future global conference: NAL