Vitensenteret

 • Dansk seier på Tungenes Fyr

  12.03.2015

  Torsdag 12. mars ble vinneren av den åpne plan- og designkonkurransen om Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg offentliggjort ved en prisseremoni på Tungenes Fyr.

 • The jury has reached a decision

  28.01.2015

  A decision is made in the competition of ”Nytt Maritimt Vitensenter i Tungevågen i Randaberg”.

 • Åpent hus - se de 137 konkurransebidragene

  05.01.2015

  Det inviteres til åpent hus i "Hønshuset" i Tungevågen søndag 11. januar kl. 12.00 - 15.00. Da får man anledning til å ta en kikk på de 137 konkurranseutkastene til nytt Maritimt Vitensenter i Tungevågen på Randaberg.

 • Samtlige 137 utkast akseptert

  19.12.2014

  Juryen har på bakgrunn av den juridiske betenkningen besluttet at alle de 137 innkomne utkastene til konkurransen er godkjent for videre juryering.

 • Se alle Vitensenterutkastene

  18.12.2014

  NAL har mottatt hele 137 utkast i den åpne Plan- og designkonkurransen om Maritimt Vitensenter i Randaberg.

 • Ny oppdatering av mottaksprotokoll

  11.12.2014

  Mottaksprotokollen er nå oppdatert. NALs konkurranseavdeling har mottatt 136 konkurranseutkast til nytt Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg.

 • Oppdatert mottaksprotokoll for Vitensenteret

  10.12.2014

  Mottaksprotokollen er nå oppdatert. NALs konkurranseavdeling har mottatt 135 konkurranseutkast til nytt Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg.

 • 120 konkurranseutkast til Vitensenteret

  05.12.2014

  NALs konkurranseavdeling mottok 120 konkurranseutkast til nytt Maritimt Vitensenter i Tungevågen, Randaberg.

 • Supplerende materiale Vitensenteret

  31.10.2014

  I den nå gjennomførte spørrerunden for Vitensenter-konkurransen, fremkom ønske om å få tilgang til ortofoto av tomteområdet samt flere bilder fra bakkeplan.

 • Vitensenter Randaberg: Svar på spørsmål

  22.10.2014

  Det er innen spørrefristen innkommet hele 109 spørsmål til programmet for Vitensenter Randaberg. Spørsmålene kommer fra ca. 25 ulike deltakere.

 • Vitensenteret: Arealpresisering

  25.09.2014

  NAL har som konkurransefunksjonær mottatt et par henvendelser knyttet til konkurranseprogrammets arealoppsett, sett i forhold til reguleringsplanens bestemmelser. Oppdragsgiver ser at det her er valgt formuleringer som kan oppfattes som upresise.

 • Jurymedlemmer Vitensenteret

  24.09.2014

  Da har NALs Konkurransekomite oppnevnt forbundets 2 juryrepresentanter i den åpne arkitektkonkurransen om Vitensenter i Randaberg.

 • Kartgrunnlag Vitensenteret

  10.09.2014

  Mange har allerede spurt etter et godt digitalt kartgrunnlag for konkurransen om Vitensenter i Randaberg.

 • Ny åpen arkitektkonkurranse!

  05.09.2014

  Som meddelt på NALs konkurransesider før sommerferien, kommer det flere spennende arkitektkonkurranser i løpet av høsten. Først ute er Randaberg kommune som i samarbeid med Jærmuseet og med bistand fra NAL, inviterer til åpen Plan- og designkonkurranse om nytt Maritimt Vitensenter i Tungevågen, på vakker tomt nær Tungeneset fyr i Randaberg.