Flere søkemuligheter

Gjenbruk av temporær utstillingspaviljong

Publisert av: Kristian Bysheim Sist oppdatert 29.05.2013

Etter ski-VM i Oslo i 2011 ble VM-paviljongen demontert og flyttet til Majorstua der hele bygningen er gjenbrukt som fritidsklubb for ungdom.

Korte fakta

  • Arkitekt: Snøhetta as
  • Interiørarkitekt: Snøhetta as
  • Prosjektperiode: 2008 - 2009
  • Arealforbruk: 500 m2 (brutto BTA)

Prosjektbeskrivelse

VM-paviljongen huset organisasjonen som planla og markedsførte Ski-VM 2011, som ble arrangert i Holmenkollen i Oslo. Paviljongen ble først oppført på 7.juni-plassen i Oslo i forkant av Ski-VM, men var på forhånd planlagt for demontering i etterkant av mesterskapet. Bygget ble da flyttet og remontert på Majorstuen i Oslo, i nærheten av Colosseum Kino.

Paviljongen fungerer i dag som fritidsklubb for ungdom, og huser Majorstuen Røde Kors Ressurssenter/Café Condio og Hamna fritidsklubb. Det har blitt en sentral møteplass for ungdom.

Utformingen til paviljongen forener norsk tradisjon og moderne design. Paviljongen ble skreddersydd til 7. juni-plassen i Oslo, og paviljongen er utformet for å forsterke plassens kvaliteter. Paviljongen er en tredelt bygningskropp, med to rektangulære volumer som er forbundet med en åpen bue. Miljø og økologi er et viktig aspekt ved bygningen. Under utforming og bygging av paviljongen er det tatt hensyn til at bygget er midlertidig, og at det dermed skal være lett å sette sammen og demontere. Paviljongen er utført i massivtre.

Arkitektene hadde som mål å kombinere norsk tradisjon med moderne design, samtidig som de ønsket å ta vare på viktige aspekter som miljø og økologi. Bygget består av moduler i massivtre, slik at det enkelt skal kunne demonteres og flyttes. Det vil si at alt i bygget er resirkulert.

Prosess

Driften er i stor grad basert på frivillig arbeid. Ungdomshuset har blitt oppført som et resultat av samarbeid mellom offentlige, frivillige organisasjoner og næringslivet. Bygdel Frogner, Oslo Røde Kors og investor Arthur Buchardt med samarbeidspartnere samarbeidet om å få flyttet paviljongen fra det opprinnelige byggestedet ved Slottsparken til Majorstuen i etterkant av VM i 2011.

Konstruksjon og materialbruk

Siden bygget ikke var ment å være permanent oppført i Oslo sentrum, ga dette en del utfordringer knyttet til valg av løsninger og materialer. Bygget måtte være enkelt, siden alt skulle demonteres i etterkant av ski-VM 2011. Siden bygget skulle gjenbrukes som ungdomsklubb, var det viktig at alt ble nøye dokumentert slik at hele huset kunne gjenbrukes. Hver bygningsdel i paviljongen kan settes opp separat eller samlet andre steder, og har flere anvendelsesmuligheter.

Alle bygningsdeler ankom tomten som bygningsklosser, og ble skrudd samme på byggeplass. Bruk av vanlige skruer i fasaden gjorde det lett å demontere bygget. Valget av byggesettprinsipp ga presis og rask byggetid og lite avfall på byggeplass.

Det er benyttet massivtre i alle byggets deler, med unntak av toaletter og gips ved brannisolering. På taket er det benyttet skifersten. Taket er behandlet som en femte fasade, siden det er synlig i det omliggende byrommet ved både den opprinnelige og nåværende plasseringen av bygget.

AREAL OG VOLUM

Arealforbruk: 500 m2 (brutto BTA)
Bruttoareal (BTA): 500 m²

PROSJEKTDETALJER

Adresse: Fritjof Nansens vei 2
Sted/bydel: Frogner
Kommune: Oslo
Prosjektperiode: 2008 - 2009
Status: Ferdigstilt
Prosjekttype: Nybygg / Tilbygg , Ombruk / Rehabilitering / Transformasjon
Funksjon/Bygningstype: Kontorbygg , Kulturbygg/ -anlegg

PROSJEKTTEAM

Byggherre: Arthur Buchardt
Arkitekt: Snøhetta as
Interiørarkitekt: Snøhetta as
Prosjektledelse (PL): Snøhetta as
Rådgivere: TSB Konstruksjon (RIB) | Haug og Ruud AS (RIV) | El Installasjon (RIE) | Norconsult AS (RIBr)
Hovedentreprenør: PK Entreprenør Øst AS | TSB Konstruksjon
Tegningene kan inneholde feil og kan beskrive løsninger som ikke er i overenstemmelse med lov og forskriftskrav. Tegningene er kun for inspirasjon og er opphavsbeskyttet. Norske arkitekters landsforbund er ikke ansvarlig for tap eller skade forårsaket av noen form for videre bruk av publiserte tegninger.


Prosjektoppslaget er utarbeidet av Treteknisk institutt som del av prosjektet "Ny kunnskapsbank massivtre" som er støttet av Innovasjon Norge.