Voss i endring

Tekst Christopher Byrne Sist oppdatert 04.10.2018
BAF inviterer til møte om Voss

Namnet Voss vekkjer positive assosiasjonar hos fastbuande og tilreisande. Staden er kjent for høgt aktivitetsnivå og eit intimt sentrum i eit vakkert kulturlandskap.

Voss og Voss kommune er i endring, med store prosessar knytt til kommunesamanslåing, utbygging i og utanfor sentrum, bygging av kollektivknutepunkt samt fleire store utbyggingsprosjekt i sentrum.

  • Kva for by-/tettstadmiljø er undervegs?
  • Kva for visjonar har kommune og utbyggjar?

For å drøfte spørsmålet kjem arkitektane Berit Marie Galaaen og Elisabeth Lillegraven frå Voss kommune og landskapsarkitekt Connie Nyhaven frå Bane NOR Eiendom.

 

Tid: Onsdag 17. Oktober Kl. 19 - 21

Sted: Alver, Litteraturhuset i Bergen