"True blue" av White Arkitekter er kåret til vinner av begrenset plan- og designkonkurranse om Bystrand og ny Lungegårdspark i Bergen.

White Arkitekter vant Bystrand og ny Lungegårdspark i Bergen

Tekst Gisle Nataas, NAL Sist oppdatert 22.06.2020
True blue av White Arkitekter er kåret til vinner av begrenset plan- og designkonkurranse om Bystrand og ny Lungegårdspark i Bergen.

Juryen skriver:
Viktige kvaliteter ved True Blue som har vært avgjørende for juryen for å kåre dette til konkurransens vinnerprosjekt har vært:

 • Konkurranseprogrammet svares ut ved at forslaget viser en romslig, blå/grønn og innholdsrik strand der det er tilrettelagt for et variert møte med vannet og et bakland med plass til opphold, en bystrand på bergensk.
 • Forslaget forholder seg til eksisterende utfylling på en god måte og kan opparbeides etappevis.
 • Prosjektet har et tydelig strandparkkonsept inspirert av vestlandsk kystlandskap i formgivningen av møtet med vannet og oppbygging av terreng og landskapsrom.
 • Prosjektet er et av forslagene som viser best kontakt med vannet, både fysisk og visuelt.
 • Forslaget har en balansert programmering og fremstår ikke som overprogrammert.
 • True Blue’s program for bystrand og ny Lungegårdspark viser stort potensial for mange aktiviteter og oppholdssoner, samt fleksibilitet og endring.
 • I True Blue tilrettelegges det for møteplasser opphold, aktivitet og rekreasjon på en gjennomført god måte.

True Blue_Plansjer uten tekst 2-6True Blue_Plansjer uten tekst 2-6

TRUE BLUE White Arkitekter

Bergen kommune v/Bymiljøetaten inviterte desember 2019 til en begrenset plan- og designkonkurranse i prosjektet Bystrand og ny Lungegårdspark i Bergen. I forbindelse med utbygging av ny bybanestrekning til Fyllingsdalen skal Lungegårdsparken oppgraderes og
utvides. På sjøsiden av parken skal Bergens første bystrand anlegges. Konkurranseområdet omfatter Lungegårdsparken mellom AdO arena og Draugen i Møllendal, ligger sentralt i Bergen by, og fungerer som et bindeledd mellom bydelene Bergenshus og Årstad.

Konkurransen ble gjennomført som en begrenset plan- og designkonkurranse i henhold til Lov og Forskrift om offentlige anskaffelser, kap 31. Konkurransen ble kunngjort på Doffin, TED, Mercell og på Norske arkitekters landsforbund (NAL) sin nettside. Norske arkitekters landsforbund (NAL) bisto Bergen kommune med faglig støtte, og rollen som jurysekretær og oppnevnte LARK til juryen.

True Blue_Plansjer uten tekst-2 klippTrue Blue_Plansjer uten tekst-2 klipp

«TRUE BLUE» White Arkitekter 

 • 1. PREMIE - KONKURRANSENS VINNER
  Motto: «TRUE BLUE»
  White Arkitekter
  Florian Kosche Dipl.-Ing. MRIF
  ÅF Engineering AS
  ÅF Advansia AS

 • 2. PREMIE
  Motto: «SKJÆRGÅRDSPARKEN»
  Werk arkitekter, København
  Origo Arkitektgruppe A/S
  ÅF Advansia AS avd. Lighting
  Ecofact Sørvest A/S
  Konstruksjonsteknikk A/S
  Haugen VVA A/S
  Instanes A/S Rådgivende ingeniører
  ÅF Engineering A/S

 • 3. PREMIE
  Motto: «MENS VI GÅR»
  Arkitektgruppen Cubus AS
  Vill Urbanisme
  Multiconsult
  Monstrum
  Norsk Natur Informasjon - NNI
  Kurt Johannenssen (kunstner)
  Richard John Seymour (3d visualisering)

 • 4. PREMIE
  Motto: «LUNGEGÅRDSPARKEN –
  FORMGITT AV VANN»
  SLA Norge
  Kaleidoscope
  Studio Holmedal
  COWI

 • 5. PREMIE
  Motto: «OPPLEVELSESSTIEN»
  SANGBERG Architects APS
  Commond Ground (Wild card)
  AFRY (tidligere ÅF); VA, bygg, RIE, GEO
  LIGHT BUREAU (tidligere ÅF); Lysdesign

Jury
De innleverte utkastene er bedømt av en jury med følgende sammensetning:

 • Knut Hellås
  Seniorlandskapsarkitekt, Bymiljøetaten, Bergen kommune
 • Geir Haveraaen
  Avdelingsleder, Bymiljøetaten, Bergen kommune
 • Inês Moço Pereira
  Arkitekt MNAL, Byarkitekten, Bergen kommune
 • Sveinung Koppen Jakobsson
  Ungdommens Bystyre i Bergen Kommune
 • Ragnhild Momrak
  Landskapsarkitekt MNLA, Dronninga Landskap
 • Bjørn Inge Follevaag
  Representant fra rådet for kunst i offentlige rom
 • Ronny Lockert
  Idrettsseksjonen, Bergen Kommune
 • Bjørn Lyngedal
  Fylkesdirektør opplæring, Vestland Fylkeskommune
 • Gisle Nataas
  Arkitekt MNAL, Norske arkitekters landsforbund, juryens sekretær


Les om konkurransen og juryens vurdering i juryens rapport "NAK 526 Bystrand og ny Lungegårdspark, Bergen"

Skjermbilde5