Registrering wildcardlisten

Dette er en registreringsside for arkitektkontor i etablerings- eller oppbyggingsfasen, såkalte wildcards.

Felter med grå bakgrunn vil ikke være synlig for andre på nettsiden.

Kontaktinfo
Navn på kontor *  
Kontaktperson *  
Adresse *  
Postnr/-sted *    
Kommune *  
Telefon *  
E-post (Brukernavn)*  
Webadresse *  
Informasjon om kontoret
Organisasjonsnr *  
Etableringsår *
Antall medarbeidere *  
Omsetning(snitt siste 3 år)*  
Kontortype
Kontorets partnere
Navn Fødselsår Medlem av NAL
Det er ikke krav til medlemskap i NAL for å stå på wildcardlisten men medlemmer vil få mulighet til å være med i en annen liste som omfatter alle arkitektkontor som skal utvikles på et senere tidspunkt på nettsidene til NAL
Om kontoret Kort presentasjon av kontoret (maks 500 tegn)
Kontorets logo
Logo (JPG - Maks 2MB)
Prosjektpresentasjon Velg tre prosjekter som gir et bilde av kontoret. Hvert prosjekt presenteres med én illustrasjon + prosjektinfo som etterspurt nedenfor. NAL og Norsk Form forbeholder sg retten til å bruke prosjektillustrasjonene (med kreditering) i andre sammenhenger tilknyttet wildcardprosjektet.
Prosjekt nr. 1
Navn på prosjekt nr. 1 *  
Lokalisering (by/land) *  
Kort prosjektpresentasjon (maks 500 tegn) *  
Illustrasjon (Én fil - JPG/BMP/PNG - Max 2MB) * Ingen fil er lastet opp
Tittel og kreditering (arkitekt/fotograf) på prosjektillustrasjon *