IVB Arkitektur

IVB ArkitekturSandviksveien 625035 Bergen
Telefon: 41163593 E-post: ivbarkitektur@gmail.com Nettside: http://ivbarkitektur.com

FAKTA

Virksomhetstype: Arkitektur Etableringsår: 2013 Antall medarbeidere: 1

Kort om kontoret

IVB Arkitektur er Ingrid Vedeler Brekkhus sin praksis, opprettet 2013 i Bergen. Prosjekter i flere skalaer, som spenner fra hytte i Hemsedal og gjenbruk av eldre bygg, til medvirkningsprosesser og regional utvikling i Finnmark. Tverrfaglig nysgjerrighet og forståelse for hvilke oppdrag man kan medvirke i som ung arkitekt. På søken etter spennende samarbeid, små og større oppdrag. Master i Arkitektur fra Arkitektur.- og designhøgskolen i Oslo.

Prosjekter

Juelsbu

Lykkja i Hemsedal TILBYGG AV HYTTE PÅ FJELLET Nytt tilbygg skaper økt romlig tilknytning til landskap, fjellene rundt og utsikt til stedets stolthet, fjellet Skogshorn.

Varanger Folk i Landskapet

Varanger, Øst FinnmarkREGIONALUTVIKLING I ARKTISK KLIMA Varanger betegner den største halvøya i Øst Finnmark. Med de eldste funn etter bosetning i landet, tre etniske folkegrupper , og de beste råvarene fra fisk, rein, sau og fisk er det en særegen og mangfoldig region. Varanger-regionalpark som samarbeidsmodell vil fremheve hvilke kvaliteter og verdier som kan være utgangspunkt for en mulig regionalpark.

Grand Hotel Vardø

Vardø, Øst FinnmarkGJENBRUK AV HISTORISK HOTELL Grand Hotel ble oppført i Vardø i 1914, som et av datidens mest prominente og forseggjorte hotell i Nord Norge, og reperesenterer Vardøs velstand rundt århundreskifte. Bygget er unikt nasjonalt som et av de mest særegne førkrigsbyggene i Finnmark. Som del av prosjektet Vardø Kulturarv og Næringsutvikling har IVB arkitektur utarbeidet nye rolige løsninger, samt strategier for midlertidig og permanent bruk og restaurering av det historiske bygget.

Logg inn